Over de LVVP

Format samenwerkingsovereenkomst met huisartsen en/of collega’s

Format samenwerkingsovereenkomst met huisartsen en/of collega’s

04-02-2015 Print

Als ggz-professional dient u transparant te zijn over uw praktijk(voering), werkwijze en samenwerking met collega’s, huisartsen, psychiaters en andere zorgaanbieders. Het kwaliteitsstatuut in ontwikkeling, naar aanleiding van het advies van de commissie Meurs, is daarop gericht. Daarnaast vragen enkele zorgverzekeraars expliciet naar ‘bewijsmateriaal’ ofwel een samenwerkingsovereenkomst, waarin de professionele afstemming en/of samenwerking is geregeld met huisartsen en/of collega’s. De LVVP heeft voor haar leden als hulpmiddel een format voor de samenwerkingsovereenkomst met huisartsen opgesteld dat ter inspiratie kan worden gebruikt.

U kunt het format downloaden op Mijn LVVP, met daarin tevens een opsomming van onderwerpen waarover u afspraken kunt maken met huisarts, collega, psychiater, et cetera. In het format zijn enkele van deze onderwerpen uitgewerkt in de werkafspraken.

De LVVP vraagt zich af of contractuele vastlegging van elke samenwerking de juiste weg is. Een samenwerkingsovereenkomst brengt een administratieve last met zich mee en (ook) de huisartsen en collega’s zitten niet te wachten op stapels (papieren) overeenkomsten. Echter, ook huisartsen worden via hun contracten met zorgverzekeraars ‘gedwongen’ om overeenkomsten af te sluiten, soms met voorwaarden waar u als ggz-professional niet achter kunt staan. Daarnaast zijn er ook huisartsen die de samenwerkingsovereenkomst niet willen opmaken en ondertekenen.
De LVVP is van mening dat een goede beschrijving van de afstemming en/of samenwerking voldoende zou moeten zijn.

Een van de eisen die sommige zorgverzekeraars stellen, is het gebruik van triage c.q. een screeningsinstrument. Als LVVP ondersteunen wij de verplichting tot het gebruik van screeningsinstrumenten door onze leden niet. Immers professionals in de ggz triageren niet, maar diagnosticeren, met de behandeling als doel. Verder is het zo dat los van het gegeven dat wij vraagtekens zetten bij het wetenschappelijk fundament eronder, wij de klinische blik van u als ggz-professional, eventueel aangevuld met wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten in combinatie met uw professionaliteit, voldoende achten om een diagnose te stellen. Overigens steunt de LHV het gebruik van (voorgeschreven) screeningsinstrumenten evenmin. Dit is echter niet bij elke huisarts bekend. Zowel u als de huisarts, uw collega, et cetera zult moeten overwegen of u kiest voor een hoger tarief en daarmee ook voor een keurslijf aan eisen waarin u wordt gedwongen, of dat u kiest voor een lager tarief.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer