Over de LVVP

Forse daling tarief schriftelijke informatieverstrekking

Forse daling tarief schriftelijke informatieverstrekking

21-12-2022 Print

Onlangs werd duidelijk dat het tarief voor schriftelijke informatieverstrekking voor 2023 fors lager is dan in 2022. Het gaat om prestatie OV0018. Het tarief dat voor 2023 is vastgesteld, bedraagt € 36,29. In 2022 bedroeg dit nog € 91,78. Een verlaging van zo’n € 55. Uit de verantwoordingsdocumenten van de NZa blijkt niet wat de reden is voor deze enorme verlaging. Wij leggen deze vraag daarom bij de NZa neer. Wordt vervolgd. LET OP: UPDATE! Lees verder>

Ook interessant

Hoe declareert u niet-basispakketzorg (voorheen ovp)?

In de regelgeving vanaf 2023 is de omschrijving van de prestatie voor onverzekerde zorg verduidelijkt, zodat nu helder is dat het ...

Lees meer

Uitslag poll over hertyperen van de zorgvraag

In de vorige nieuwsbrief stond de volgende pollvraag over de zorgvraagtypering, of liever gezegd: de hertypering van de zorgvraag. De ...

Lees meer