Over de LVVP

Fout in vragenlijst  gespecialiseerde ggz van CZ

Fout in vragenlijst gespecialiseerde ggz van CZ

23-07-2020 Print

De LVVP heeft CZ erop geattendeerd dat er een foutje is geslopen in de vragenlijst gespecialiseerde ggz voor vrijgevestigden 2021. Voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen is de vraag opgenomen of deze bereid zijn deel te nemen aan de regionale crisisdienst. Deze vraag wordt ten onrechte aan hen gesteld; deze eis geldt namelijk alleen voor psychiaters. Antwoordt u met ‘nee’, dan kunt u de vragenlijst niet afronden. CZ verzoekt psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om deze vraag met ‘ja’ te beantwoorden.

De letterlijke vraag uit de vragenlijst CZ voor gespecialiseerde ggz voor vrijgevestigden luidt:

‘Bent u bereid om deel te nemen aan de regionale crisisdienst, wanneer een verzoek daartoe wordt gedaan door de regionale zorginstelling die verantwoordelijk is voor de acute GGZ?’ (vraag 01.01.15)

CZ heeft deze minimale eis inderdaad sinds de contractering 2019 in het inkoopbeleid opgenomen. Deze eis geldt echter alleen voor psychiaters en niet voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Deze krijgen de vraag nu ook, maar dat is dus onterecht.

Als u als niet-psychiater de vraag met ‘nee’ beantwoordt, dan kunt u de vragenlijst niet afronden. CZ verzoekt u daarom de vraag met ’ja’ te beantwoorden, ook als u niet deelneemt aan de regionale crisisdienst. Dit zal geen consequenties voor u hebben in 2021, aldus CZ. De zorgverzekeraar verwacht niet dat u daadwerkelijk deelneemt aan de crisisdienst. Heeft u de vragenlijst al afgerond met als antwoord ‘ja’, dan hoeft u niets te doen. Heeft u de vragenlijst afgerond met als antwoord ‘nee’, dan zet CZ de vragenlijst opnieuw voor u open. U ontvangt hiervan een bericht van VECOZO. CZ biedt excuses aan voor de verwarring die deze vraag heeft veroorzaakt en hoopt op uw medewerking en begrip.

Ook interessant

VGZ strenger bij beoordelen bezwaar terugvorderingen

VGZ heeft de mogelijkheid van uitruil van budget verder ingeperkt. Het is niet langer mogelijk om bij budgetoverschrijding te declareren ...

Lees meer

LVVP zegt vertrouwen op in werkgroep Stimuleren contracteren

In het hoofdlijnenakkoord voor de ggz 2019-2022 is afgesproken dat contracten met zorgverzekeraars inhoudelijk aantrekkelijker moeten worden om zodoende de ...

Lees meer