Over de LVVP

Gebrek aan transparantie bij restitutietarieven

Gebrek aan transparantie bij restitutietarieven

04-02-2017 Print

De minister heeft recentelijk gereageerd op Kamervragen die de SP eerder stelde over het ontbreken van restitutietarieven voor niet-gecontracteerde ggz op de website van zorgverzekeraars. De LVVP is teleurgesteld over Schippers’ antwoorden. We vinden het onwenselijk dat verzekeraars niet transparant hoeven te zijn bij de bekendmaking van hun tarieven voor ongecontracteerde zorg. Immers, met name in geval van niet-gecontracteerde zorg is het belangrijk om te weten hoeveel men als verzekerde moet bijbetalen als men een naturapolis heeft.

De minister zegt namelijk: ‘De zorgverzekeraars hebben mij laten weten dat zij door de late bekendmaking van de NZa-tarieven hun lijst met maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg later dan gepland hebben kunnen publiceren. Overigens hebben de zorgverzekeraars mij laten weten dat de tarieven inmiddels wel bekend zijn gemaakt.’ Ook meldt ze: ‘Zorgverzekeraars zijn niet verplicht de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg op hun website te publiceren. Wel moet een zorgverzekeraar op zijn website vermelden of het contracteerbeleid mogelijke consequenties heeft voor zijn verzekerden. Wanneer een consument vraagt om informatie over de financiële gevolgen van zijn (toekomstige) keuze voor een specifieke behandeling of dienst bij een specifieke zorgaanbieder, moet de zorgverzekeraar tevens alle informatie geven die de consument nodig heeft om de financiële gevolgen van zijn keuze te kunnen overzien.’

 

De LVVP acht het bedenkelijk dat in een tijd waarin transparantie hoog in het vaandel staat en de patiënten maximaal geïnformeerd moeten worden via bijvoorbeeld websites, zij die informatie niet kunnen vinden als het om vergoeding van niet-gecontracteerde zorg gaat. Dat beperkt hen immers in hun recht op vrije keuze van behandelaar. Patiënten die kiezen voor een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dienen op dezelfde wijze informatie te kunnen verkrijgen als bij gecontracteerde zorg.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer