Over de LVVP

Gebundelde informatie over het kwaliteitsstatuut

Gebundelde informatie over het kwaliteitsstatuut

04-02-2016 Print

Een eigen kwaliteitsstatuut is vanaf 2017 verplicht voor alle aanbieders die, als instelling of in vrije vestiging, zorg leveren in de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz. Het is hiervoor niet relevant of u al dan niet een contract heeft met de verzekeraar. Zonder dit kunnen zorgaanbieders in 2017 dus niet meer declareren.

Alle informatie over het kwaliteitsstatuut proberen wij voor u zoveel mogelijk te bundelen. Zowel in deze nieuwsbrief als op de website.

Website

Alle informatie over het kwaliteitsstatuut vindt u bijeengebracht op de LVVP-website onder Mijn praktijkvoering.

Naast de meest recente informatie over het kwaliteitsstatuut vindt u hier het programma voor de regionale bijeenkomsten waar de leden uitvoerig geïnformeerd zullen worden over de uitwerking van het kwaliteitsstatuut, het tijdpad tot de invoering ervan en het sjabloon dat de LVVP voor haar leden maakt.
Ook vindt u hier een overzicht van onze eerder gepubliceerde stukken over dit onderwerp zoals de recente interviews met Arnoud van Buuren en Hans Kamsma. De website wordt wekelijks bijgewerkt.
 
Informatiebijeenkomsten Kwaliteitsstatuut
Het kwaliteitsstatuut geldt met ingang van 2017 als veldnorm en als voorwaarde om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg aan te mogen bieden. Die voorwaarde geldt dus voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorg: elke zorgaanbieder moet straks een kwaliteitsstatuut hebben en indienen. Vanwege die relevantie en impact voor de vrijgevestigde ggz-professional organiseert de LVVP voor haar leden drie regionale bijeenkomsten om u voor te bereiden op het maken en indienen van uw kwaliteitsstatuut. Deze vinden plaats op: 
  • woensdag 18 mei in Zwolle,
  • woensdag 1 juni in Utrecht,
  • woensdag 15 juni in Eindhoven.
De bijeenkomsten duren van 19.00 tot 21.30 uur. U kunt inlopen vanaf 18.30 uur. De locatie wordt bepaald op basis van het aantal aanmeldingen en wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers gemaild. Leden kunnen zich aanmelden bij Sacha Wammes o.v.v. de gewenste datum.
 
Declareren in 2017
In uw kwaliteitsstatuut staat de AGB-code genoteerd onder welke u declareert. Gebruikt u een AGB-code die niet past bij de zorg die u declareert, dan worden de declaraties geblokkeerd. Het is dus van groot belang om uw AGB-code te controleren en wanneer deze niet klopt direct contact op te nemen met  Vektis: agbcode.nl/Zorgaanbieder.  Men voorziet een grote drukte en een mogelijke verwerkingstijd van drie maanden.
 
Onderstaande beroepsgroepen (uit de lijst met mogelijke regiebehandelaars) komen in aanmerking voor de categorie ‘Vrijgevestigde’. 
Kwalificatiecode Specialisatie
0329** Psychiatrie
9401* GZ-psycholoog, 1e lijn
9402* Psychotherapeut
9405* Klinische psychologie
9406* GZ-psycholoog
9418* Klinische neuropsychologie
Bron: Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register versie 1.8 (Vektis, januari 2016)

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer