Over de LVVP

Gedragsregel nul: verbod op alcohol en psychoactieve middelen

Gedragsregel nul: verbod op alcohol en psychoactieve middelen

25-01-2018 Print

De ongeschreven regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn nu formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is het verbod op het gebruik van deze middelen geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren. De LVVP hoopt dat deze ‘gedragsregel nul’ ook in de ggz zal worden geformaliseerd, in de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten.

Ook interessant

Identiteit: wat bindt ons als vrijgevestigden?

Medio januari hebben het bestuur en bureau weer een beleidsmiddag met elkaar gehad. Identiteit stond op die middag centraal. In ...

Lees meer

NZa beboet zorgverzekeraar die onvoldoende transparant is tijdens zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit deelt een boete uit van € 10.000 aan een zorgverzekeraar die een wijziging in zijn zorginkoopplan voor 2017 niet voldoende ...

Lees meer