Over de LVVP

Geen grote wijzigingen in dbc-pakket 2016

Geen grote wijzigingen in dbc-pakket 2016

04-02-2015 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regelgeving voor de gespecialiseerde ggz voor 2016 vastgesteld. De afgelopen jaren zijn in de ggz grote transities doorgevoerd, zoals de invoering van de generalistische basis-ggz, en de overheveling van de jeugd-ggz en de langdurige ggz. Mede daarom kent de regelgeving ten opzichte van 2015 geen grote wijzigingen. Wel is een aantal regels duidelijker gemaakt en zijn de tarieven geïndexeerd. De belangrijkste wijzigingen voor de vrijgevestigden op een rij.

  • Extra zorgtype bij verandering van bekostiging

Meestal wordt bij het openen van een initiële dbc als zorgtype ‘reguliere zorg’ geregistreerd. Er is een extra zorgtype gekomen voor patiënten die uit de jeugd-ggz komen die u moet gebruiken als u een initiële dbc opent: ‘overgang vanuit de Jeugdwet’. 
De patiënt gaat dan over van de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet. U vindt de zorgtypes in bijlage II van de regeling gespecialiseerde ggz.

 

  • Parallelle dbc’s en opeenvolgende dbc’s

In de nadere regel gespecialiseerde ggz is duidelijk gemaakt welke dbc’s naast elkaar open mogen staan en welke niet. Hiervoor is een nieuwe bijlage IX toegevoegd. Ook is artikel 3.1.3 punt 7 herschreven, zie NR/CU-562 (zie hieronder).

Er mogen parallelle zorgtrajecten worden geregistreerd als er sprake is van meerdere primaire diagnoses waarvoor substantieel verschillende behandelingen moeten worden ingezet. Maar de LVVP adviseert haar leden alert te zijn op de bepalingen over parallelle dbc’s in de contracten van de zorgverzekeraars. Deze kunnen afwijken van de door de NZa vastgestelde spelregels. Zo vergoedt Menzis per 1 januari 2016 geen parallelle dbcs meer bij vrijgevestigden.

  • Opeenvolgende dbc’s

Wanneer er sprake is van meerdere diagnoses waarvan één diagnose het meest dringend is, opent de hoofdbehandelaar eerst een initiële dbc en een zorgtraject voor de primaire diagnose. Als de patiënt voor de primaire diagnose is uitbehandeld, sluit de hoofdbehandelaar het zorgtraject en opent een nieuwe initiële dbc en een nieuw zorgtraject, waarbij de eerdere nevendiagnose de nieuwe primaire diagnose wordt. De voorwaarde voor opeenvolgende dbc’s en bijbehorende zorgtrajecten is dat de primaire diagnoses van elkaar verschillen.

  • Heropenen dbc’s

Er was onduidelijkheid over het heropenen van dbc’s, omdat deze mogelijkheid niet expliciet in de regeling gespecialiseerde ggz stond. Dit is geworden: “Een dbc kan worden heropend als blijkt dat de patiënt na het voortijdig sluiten van de dbc opnieuw bij de zorgaanbieder in zorg komt voor dezelfde zorgvraag als waarvan sprake was bij de reeds afgesloten dbc.”

  • Tarieven 2016

”‹De tarieven zijn door de NZa geïndexeerd op basis van de door het ministerie van VWS afgegeven definitieve index 2015 en de voorlopige index 2016. De dbc-tarieven stijgen met ca. 0,27%. De nieuwe tarieven staan in TB/CU-5079-01, zie hieronder.

  • Wachttijden

De ‘nadere regeling publicatie wachttijden ggz’ wordt aangepast en zal in het najaar worden gepubliceerd. 

  • Werkwijze persoonlijksheidsstornissen NAO per 2015

Het is toegestaan om bij de vervolg-dbc voor persoonlijkheidsstoornissen NAO een nieuw zorgtraject en een nieuwe initiële dbc te openen, aangezien het afsluiten van de oude code het niet mogelijk maakt een vervolg-dbc aan te laten sluiten met exact dezelfde code.

 

Het dbc-pakket 2016 is het eerste pakket dat geen aparte spelregels meer kent. In de nadere regel is echter alle relevante registratie-informatie opgenomen. De nadere regel wordt na de zomer bovendien uitgebreid met verhelderingen die tot nu toe in de spelregels waren opgenomen. Aangezien de NZa geen bevoegdheid heeft om prestaties vast te stellen voor de Jeugdwet, bevat de regelgeving vanaf 2016 geen regels en informatie meer over de jeugd-ggz

 

De gewijzigde regelgeving voor 2016 kunt u vinden onder de onderstaande hyperlinks. U kunt ze ook vinden op Mijn LVVP.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer