Over de LVVP

Geen onderscheid tussen klachten en schadeclaims in Wkkgz

Geen onderscheid tussen klachten en schadeclaims in Wkkgz

04-02-2015 Print

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) draagt niet bij aan betere en veiliger zorg. De wet maakt geen onderscheid tussen klachten en schadeclaims, waarmee de deur wordt opengezet naar een claimcultuur en verdergaande juridisering. Dat stelt de LVVP samen met de verenigde eerstelijnspartijen (VELO) in een brief aan de Eerste Kamer, die zich binnenkort over de nieuwe wet buigt, waarin de afhandeling van klachten en geschillen in de zorg geregeld wordt.

We erkennen de noodzaak om het klachtrecht te herzien, maar vinden dat het zich moet concentreren op het wegnemen van onvrede bij de patiënt en het herstellen van de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverlener. De Wkkgz draagt hier niet aan bij. De Wkkgz gaat voorbij aan het belang van het (eerst) informeel bespreken van klachten tussen zorgverlener en patiënt. Daarnaast is er geen onderscheid tussen klachten en schadeclaims. Het gevaar dreigt dat een klacht al spoedig ontaardt in een schadeclaim en mogelijk verdergaande juridisering. Bovendien kost de invoering en naleving van de nieuwe wet de vrijgevestigde zorgaanbieder relatief veel tijd en geld. We pleiten daarom voor aanpassing van de wet. We hebben als VELO een aantal punten onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer, die naar verwachting op 30 juni over de wet zal spreken met minister Schippers.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer