Over de LVVP

Geen vast aantal sessies in de generalistische basis-ggz

Geen vast aantal sessies in de generalistische basis-ggz

04-02-2016 Print

Zoals bekend, worden voor de generalistische basis-ggz vier producten onderscheiden: kort, middel, intensief of chronisch. Op basis van vijf objectieve criteria (DSM-stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten) wordt bekeken welk product het beste past bij de zorgvraag van de patiënt. Aan de hand van de gestelde objectieve criteria kan worden bezien welk product volstaat om de patiënt adequaat te behandelen. Het aantal sessies per behandeling staat daarmee niet vast.

Uit de controles van de NZa blijkt dat veel aanbieders van generalistische basis-ggz op hun website vermelden dat de indeling in een van de vier prestaties gebeurt op basis van minuten of bestede tijd. Dit is niet zoals het moet. De indeling in prestaties gebeurt op basis van de zorgvraagzwaarte van de patiënt. Het principe achter deze redenering is dat de ggz-professional de zorgvraag van de patiënt matcht met een van de vier zorgvraagzwaarteproducten. Het aantal sessies is dus niet bepalend voor de keuze van een zorgproduct. De ene keer pakt een behandeling wat langer uit, de andere keer wat korter. We willen deze logica weer even onder uw aandacht brengen.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer