Over de LVVP

Geen verruiming kartelverbod door ACM

Geen verruiming kartelverbod door ACM

04-02-2015 Print

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft recentelijk een document gepubliceerd waarin ze haar toezicht op de mededinging in de eerstelijns zorg nader toelicht. Dat betreft ook de vrijgevestigde ggz-professional. Feitelijk komt het erop neer dat er niets verandert in het kartelverbod, nadat minister Schippers hierover een brief schreef aan de Tweede Kamer en een onderzoek startte op basis van de vraag of er zorgspecifieke belangen zijn aan te wijzen die een vrijstelling van het kartelverbod mogelijk maken. De ACM geeft in het document wel aan, dat zij in geval van ongeoorloofde afstemming ruimte biedt voor “een snelle aanpassing van het schadelijke gedrag”. Wat betekent dit alles voor zorggroepen?

De ACM somt onder 4.2. de samenwerking op die niet is toegestaan:

  • Het beperken van de keuzevrijheid van patiënten, bijvoorbeeld door het verdelen van patiënten (bijvoorbeeld naar postcode) zonder zorginhoudelijk doel.
  • Het beperken van innovatie in de zorg, bijvoorbeeld door het gezamenlijk reguleren van de toetreding door zorgaanbieders.
  • Het verhogen van de prijs, bijvoorbeeld door het maken van tariefafspraken of uitwisselen van informatie over tarieven zonder zorginhoudelijk doel.
  • Het collectief beperken van het aanbod richting patiënten of collectief boycotten van een contractvoorstel van een zorgverzekeraar.

De ACM zal bij een dergelijke afstemming een snelle aanpassing van het schadelijke gedrag eisen.

 

In de praktijk betekent dit dat er niets verandert aan de mededingingsregels en men als vrijgevestigd zorgaanbieder al gauw in de gevarenzone verkeert. Individuele zorgaanbieders mogen gezamenlijk tot afstemming komen mits het gaat om een groep van maximaal 8 ondernemingen met een gezamenlijke jaaromzet van niet meer dan 1,1 miljoen euro.

Voor zorggroepen, georganiseerd met een bestuur en een directie als hoofdaannemer en met zorgaanbieders als onderaannemers, geldt deze restrictie niet. Er wordt immers onderhandeld namens alle aangesloten zorgaanbieders gezamenlijk. Een zorgmakelaar echter is niet uitgesloten van de mededingingsregels, omdat hij onderhandelt namens individuele zorgaanbieders. Dat mogen er dus maximaal 8 zijn met een maximumomzet van 1.1 miljoen per jaar. Bij twijfel over het al dan niet overtreden van het kartelverbod, raden wij u aan het ACM te raadplegen.

 

Voorgeschiedenis
In het voorjaar kondigde een groep huisartsen aan met een manifest en een website in actie te komen tegen het huidige beleid van politiek en zorgverzekeraars. De actievoerende huisartsen eisten onder meer dat de huisartsenzorg buiten de Mededingingswet komt te vallen. De LVVP herkent zich in het verzet tegen de macht van de verzekeraars, die zich overigens niet alleen in de eerste lijn –de generalistische basis-ggz- maar ook in de gespecialiseerde ggz manifesteert.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer