Over de LVVP

Geen voorrang bij vaccinatie tegen corona & herregistratie uitgesteld

Geen voorrang bij vaccinatie tegen corona & herregistratie uitgesteld

14-01-2021 Print

Nu de coronavaccinatie op gang komt, dringen veel beroepsgroepen aan op voorrang. Voor medewerkers en patiënten in de acute ggz en instellingen voor ernstige psychiatrie is wel voorrang verleend. Voor deze groepen patiënten en zorgverleners kan namelijk niet gegarandeerd worden dat bij alle handelingen zowel patiënt als zorgverlener zich aan de maatregelen van het RIVM kunnen houden. Voor overige zorgmedewerkers, waaronder ook het gros van de LVVP-leden zal vallen, is er geen voorrang. Ons past enige bescheidenheid: het werk kan met inachtneming van de RIVM-maatregelen namelijk doorgang vinden. Dit is op 6 januari j. zo besproken in het koepeloverleg ggz en corona, dat ook de richtlijn ggz en corona publiceert.

Geen voorrang
De minister schrijft hierover in een brief aan de Tweede Kamer:

“Ik heb besloten om ook prioriteit te geven aan de vaccinatie van patiënten in de ggz die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg), de zorgmedewerkers in intramurale settingen én de zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten. Binnen de groep van patiënten/cliënten zijn in elk geval te onderscheiden: cliënten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, 60-plussers, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en mensen die gedwongen worden behandeld.”

Voor de overige zorgmedewerkers, waar het gros van de LVVP-leden onder zal vallen, is er dus geen voorrang. Psychologen en psychotherapeuten in de vrije vestiging hebben immers geen contactberoep en kunnen doorwerken waarbij de maatregelen van het RIVM goed ingepast kunnen worden in de behandelpraktijk.

Wanneer vaccineren
Voor overige zorgmedewerkers, waaronder onze leden, zal de vaccinatie naar verwachting in april starten. Vrijgevestigden hebben geen werkgever. Zij kunnen voor de vaccinatie blijkens de Kamerbrief terecht bij de ggd en op de centrale locaties. De minister schrijft hierover:

“Tijdpad en tempo
Voor de groepen mensen onder 60 jaar met medische indicatie, overige zorgmedewerkers, en de groep 18-60 jarigen zijn goedkeuring, toelating, en levering van de vaccins van AstraZeneca, CureVac en Janssen bepalend. De huisartsen zullen de vaccinatie verzorgen van de groep onder de 60 jaar met medische indicatie. Zij starten hiermee zodra AstraZeneca levert. Op basis van de nu beschikbare informatie verwacht ik dit dat dit half februari zal zijn. Huisartsen en GGD’en gaan samen de gezonde groep 18-60 jarigen vaccineren. Naar verwachting wordt hiermee in de eerste helft van het tweede kwartaal gestart, in april/mei. Voor zorgpersoneel wordt nog nader uitgewerkt waar zij gevaccineerd worden. Vooralsnog ga ik ervan uit dat overig ziekenhuispersoneel in het eigen ziekenhuis gevaccineerd wordt, zorgpersoneel van zorginstellingen in de eigen instelling, en zorgmedewerkers die niet terecht kunnen in de eigen organisatie bij de GGD’en op de centrale locaties. Ook hiervoor geldt dat we starten in het tweede kwartaal, naar verwachting in april.”

Herregistratie nog steeds uitgesteld
In maart 2020 heeft de minister vanwege de coronacrisis besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren.

Deze maatregel om de herregistratieverplichting uit te stellen, geldt nog steeds. Zorgverleners hoeven daarom op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen. Hun registratie wordt niet doorgehaald, ook niet als hun uiterste herregistratiedatum (UHD) verstrijkt in deze periode. Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, moet er een aanvraag tot herregistratie worden ingediend. De zorgverleners die het betreft ontvangen hierover te zijner tijd persoonlijk bericht met een nadere uitleg over welke stappen zij moeten nemen. Uiteraard krijgen deze zorgverleners een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag. Op het moment dat de herregistratieplicht weer gaat gelden, komt er hierover een bericht op BIG-register.nl. Hier vindt u ook de oorspronkelijke berichten Maatregelen minister en ‘Uitstel herregistratie: wat betekent dit’ van maart 2020.

LVVP-dossier coronavirus
Heeft u een vraag over behandelen in coronatijd? Bekijk dan ons uitgebreide coronadossier. Kijk ook eens bij de veel gestelde vragen op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ook interessant

Een goed epd is onmisbaar!

Een goed epd is onmisbaar. Zeker als op 1 januari 2022 het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd kunt u niet meer zonder! Maar voor ...

Lees meer

8 september 2021: training morele oordeelsvorming over beslissen in lastige situaties

De LVVP organiseert op 8 september 2021 een trainingsdag morele oordeelsvorming voor LVVP-leden.  De training zal face-to-face plaatsvinden in Utrecht. Het aantal ...

Lees meer