Over de LVVP

Generieke module psychische klachten in de huisartsenpraktijk gepubliceerd

Generieke module psychische klachten in de huisartsenpraktijk gepubliceerd

04-02-2017 Print

De generieke module ‘psychische klachten in de huisartsenpraktijk’ is onlangs verschenen. Deze biedt de huisarts en de poh-ggz handvatten voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met psychische klachten en hun naasten. Het LVVP-bestuur heeft de module bestudeerd en geautoriseerd. De volledige versie van de generieke module vindt u op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz onder Standaarden. Lees ook het interview waarin Mariëlle van Avendonk (NHG) de module toelicht.

Psychische klachten hangen veelal samen met levensgebeurtenissen, levensfaseproblematiek of problemen met werk of in de privésfeer en zijn vaak tijdelijk. Het verhaal kunnen vertellen aan iemand die luistert zonder oordelen en met empathie, is in veel gevallen een belangrijk onderdeel van de behandeling. Huisarts en patiënt definiëren samen het probleem en kiezen de behandelingsaanpak. De nieuwe module biedt handvatten waarmee de huisarts en de poh-ggz samen met volwassen patiënten tot passende zorg kunnen komen. Deze zorg richt zich op het versterken van de gezondheid, het voorkomen van verdere ontregeling die de kans op een psychische stoornis vergroot, en het tijdig onderkennen van ernstige beelden.
De module raakt alle zorgstandaarden die worden ontwikkeld en is specifiek afgestemd op een aantal andere generieke modules waarmee dit onderwerp nauw samenhangt. Zoals de generieke module Vroege opsporing psychische klachten, Generalistische diagnostiek en behandeling in de generalistische basis-ggz, en de Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer