Over de LVVP

Generieke module Zelfmanagement voor de ggz gereed

Generieke module Zelfmanagement voor de ggz gereed

04-02-2017 Print

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de Generieke module Zelfmanagement, die is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Onlangs is de module afgerond, geautoriseerd en nu gereed voor implementatie. Deze module past binnen de stoornisspecifieke zorgstandaarden en geeft zorgverleners handvatten om het proces van zelfmanagement in de ggz inhoudelijk en organisatorisch beter vorm te geven, met als doel dat iedereen de best passende informatie én ruimte krijgt om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Ook de LVVP heeft deze module geautoriseerd.

De module is breed inzetbaar in de ggz en is van toepassing op mensen met lichte psychische problemen, maar bijvoorbeeld ook mensen die langdurig verblijven in instellingen. Als inhoudelijke basis zijn de resultaten uit het project ‘Zelfmanagement en passende zorg’ gebruikt. Voor dit project zijn kwaliteitscriteria geformuleerd voor passende ggz-hulp vanuit patiënt- en familieperspectief. Daarnaast heeft er uitgebreid literatuuronderzoek plaatsgevonden, om het effect van zelfmanagement op de zelfredzaamheid van patiënten in de ggz centraal te kunnen onderbouwen. Er is gefocust op alle levensdomeinen (zorg, werk, scholing, sociaal netwerk).

U vindt de module op de website van het Netwerk onder Standaarden.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer