Over de LVVP

Geslaagde tweede LVVP-conferentie jeugd-ggz

Geslaagde tweede LVVP-conferentie jeugd-ggz

04-02-2016 Print

Op 26 mei organiseerden we onze tweede LVVP-conferentie voor leden die kinderen en jongeren behandelen. Met ruim tachtig deelnemers, boeiende bijdragen van sprekers hoogleraar Tom van Yperen (NJi), Ruud van Herk (ministerie van VWS) en Geert Schipaanboord (VNG) en een interessante, geanimeerde discussie, kunnen we spreken van een geslaagde bijeenkomst. 

Van Yperen gaf zijn visie op de rol en positie van vrijgevestigde professionals in de gemeente. Zo riep Van Yperen vrijgevestigden op om zich te profileren op expertise; daar ligt de kracht van de vrijgevestigde ggz-professional. Van Herk vertelde uitgebreid over de privacy in de Jeugdwet: het beroepsgeheim van professionals versus gemeenteambtenaren, de nieuwe ministeriele regeling en een aantal casussen van LVVP-leden. Schipaanboord sprak over de drie hoofdmodellen van bekostiging en over de CBS-beleidsinformatie. In het tweede deel van de conferentie vond onder leiding van LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren een discussie plaats met de drie eerder genoemde sprekers en LVVP-lid Guido Mulder en Jacqueline Gomes, ervaringsdeskundige moeder. De conferentiedeelnemers stelden tal van vragen, met name over de privacy en de administratieve lastendruk. Een uitgebreide reportage van deze conferentie kunt u binnenkort lezen in het LVVP-magazine dat eind juni verschijnt.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer