Over de LVVP

Gesprek met hoogleraar Tom van Yperen van het NJI

Gesprek met hoogleraar Tom van Yperen van het NJI

04-02-2015 Print

De LVVP sprak onlangs met hoogleraar Tom van Yperen, die vanuit het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) gemeenten adviseert over een verantwoorde zorginkoop en een kwaliteitsinstrument dat outcome, klanttevredenheid en recidive meet. De LVVP heeft een uitgebreide toelichting gegeven op de positie, rol en belangen van vrijgevestigden in de jeugd-ggz, zowel in de generalistische basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz.

De heer Van Yperen gaf aan dat hij op basis van praktijkervaring onder meer constateert dat het contact tussen vrijgevestigden en wijkteams en ook huisartsen beter georganiseerd kan en moet worden. Hij heeft de LVVP een aantal praktische adviezen gedaan die wij begin 2016 bespreken in de LVVP-commissie kind & jeugd. Hij signaleerde onder meer dat vrijgevestigden zichzelf moeten organiseren, een aanspreekpunt moeten vormen voor gemeenten, dat het contact tussen wijkteams en vrijgevestigden nog te zwak is en dat de rol van huisartsen groot is en toeneemt.

 

Kortom: waarop moet men zich als vrijgevestigde ggz-professional focussen? De heer Van Yperen is van mening dat de discussie nog teveel op structuur is geënt en niet op wat men wil bereiken en waarom. Volgens hem is het belangrijk dat de problemen helder worden bepaald, om ze vervolgens af te pellen naar de bulkvraag, de meer specialistische vragen en andere vragen; wat kan en moet in de eerste lijn en wat in de gespecialiseerde lijn? Zijn advies: richt je hierop, zoek contact, stel vast waar je je als vrijgevestigde op focust en doe een zo concreet mogelijk aanbod. Onze eerder opgestelde tips & tricks kunnen behulpzaam zijn bij de totstandkoming van een constructieve relatie met uw gemeente. U vindt het document op Mijn LVVP.

 

We vonden het gesprek met Tom van Yperen plezierig en informatief. We hebben aangegeven dat we als LVVP willen aanhaken bij de door hem ontwikkelde en onderhouden monitor, ROM-ontwikkelingen en rapporten (zie site NJI, o.a. het onderwerp ‘De staat van de jeugd’ en ‘Outcome in zicht’). De heer Van Yperen heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren aan de speciale kind&jeugd-conferentie die we in het voorjaar van 2016 voor onze leden organiseren. We informeren u daar binnenkort nader over.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer