Over de LVVP

Gesprekshandreiking om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren

Gesprekshandreiking om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren

28-01-2021 Print

Het Verwey-Jonker instituut deed onderzoek naar het geweld en de problemen bij gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen. Onlangs werd het rapport gepresenteerd: ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. Op basis hiervan is een gesprekshandreiking gemaakt, bedoeld voor professionals, bestuurders en beleidsmakers die werken in het veld van kindermishandeling en partnergeweld.

De handreiking helpt bij het voeren van een constructief gesprek met als doel aanknopingspunten te vinden voor verbetering van de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Vervolgens kun je die heel concreet uitwerken in beleid en vervolgstappen.

Meer informatie vindt u op de website van het Verwey-Jonker instituut.

Ook interessant

Nieuwe fraudewet biedt onvoldoende rechtsbescherming voor zorgverleners

Er is een wetsvoorstel in de maak om de bestrijding van fraude in de zorg efficiënter vorm te geven. ...

Lees meer

Doe mee aan twee onderzoeken naar contractering in de ggz

Graag brengen wij twee onderzoeken naar het al dan niet contracteren in de ggz onder uw aandacht: de jaarlijkse monitor ...

Lees meer