Over de LVVP

Gezamenlijke reactie op onderzoek ‘De jeugd-ggz ná de Jeugdwet’

Gezamenlijke reactie op onderzoek ‘De jeugd-ggz ná de Jeugdwet’

11-09-2019 Print

Samen met tien partijen stuurde de LVVP vorige week een brief aan de vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS een brief aan de vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS.. De brief is een reactie op het onderzoeksrapport ‘De jeugd-ggz na de Jeugdwet: Een onderzoek naar knelpunten en kansen’, dat werd uitgevoerd door het Nivel. Tijdens de bespreking van de eerste evaluatie Jeugdwet vroeg de Tweede Kamer hierom. De partijen geven de Tweede Kamer zes aandachtspunten mee voor het debat over dit onderzoek naar de jeugd-ggz.

De tien partijen stellen voorop dat ze blij zijn met dit onderzoek naar knelpunten en kansen in de jeugd-ggz. Het rapport maakt duidelijk dat het van belang is de cliënt centraal te stellen, beter gebruik te maken van de (jeugd) ggz-expertise bij de toegang en triage, en zorg te dragen voor blijvend beschikbare, passende ambulante en klinische specialistische zorg voor kinderen met (ernstige) psychische aandoeningen.

Zes aandachtspunten
De gezamenlijke veldpartijen willen bijdragen aan het optimaal benutten van kansen om jeugdigen met psychische aandoeningen en hun ouders en gezinnen te helpen. Voor het debat over het onderzoek van de jeugd-ggz geven zij de Tweede Kamerleden daarom een zestal aandachtspunten mee.

  1. Vervolgacties in samenwerking met cliënten(vertegenwoordigers)
  2. Perspectief huisartsen, jeugdgezondheidszorg en kinderartsen/medisch specialisten niet in beeld
  3. Jeugd-ggz verbindt jeugdhulp én gezondheidszorg
  4. Meer duidelijkheid over veelvoorkomende specialistische jeugd-ggz
  5. Ongewenste verschillen tussen gemeenten
  6. Een gezonde arbeidsmarkt met eerlijke tarieven en ruimte voor beroepstrots

 

Meer kunt u lezen in de gezamenlijke brief en het volledige onderzoeksrapport van het Nivel.

 

Ook interessant

Eerste versie LVVP-contractenoverzicht 2020 medio september gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Daar waar dat aan ...

Lees meer

Vooraankondiging: enquête over uw huidige digitale werkwijze

Vanaf 1 juli volgend jaar hebben patiënten recht op gratis elektronische inzage of een afschrift van hun eigen dossier. Het ...

Lees meer