Over de LVVP

Gezocht: deskundigen die willen bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling

Gezocht: deskundigen die willen bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling

04-02-2016 Print

In het kader van de ontwikkeling van zorgstandaarden in de ggz zoekt de LVVP enkele deskundigen om namens de LVVP zitting te nemen in een werk- of adviesgroep van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling. De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ waarin de LVVP participeert. Wij zoeken regelmatig leden voor deelname aan werk- en adviesgroepen voor standaarden die nog in de ontwikkelingsfase verkeren. Daarnaast zoeken wij leden die conceptstandaarden willen becommentariëren. Mocht u als LVVP-lid belangstelling hebben voor een van deze taken, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Tineke Ruijl, via T.Ruijl@lvvp.info.

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar leden voor de:

  • Werkgroep zorgstandaard ADHD
  • Adviesgroep Psychische stoornis en LVB
  • Adviesgroep Seksuele disfuncties, Genderdysforie en Parafiele stoornissen                                 
  • Adviesgroep Ouderenpsychiatrie                                                                   
  • Adviesgroep Drang & dwang                
  • Adviesgroep Bipolaire stoornisssen

 

Ook zoeken wij leden die de volgende conceptstandaarden willen becommentariëren:

  • Generieke module Vroege opsporing psychische klachten                                 
  • Generieke module Destigmatisering                

 

De bijdrage van de vrijgevestigde ggz-professional aan de zorgstandaarden is van groot belang. Een aantal zorgstandaarden wordt namelijk al in de loop van 2016 van kracht, ook voor uw praktijk!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer