Over de LVVP

Gezocht: leden voor commentaarronde zorgstandaarden

Gezocht: leden voor commentaarronde zorgstandaarden

04-02-2016 Print

De LVVP zoekt deskundige, kritische leden voor het becommentariëren van het eindconcept van de volgende zorgstandaarden:

·        Aanpassingsstoornissen

·        Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

·        Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

·        Ouderenpsychiatrie

·        Ernstige psychische aandoeningen (EPA)

·        Organisatie kind en jeugdige

De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ waarin de LVVP participeert. Wij zoeken regelmatig leden voor deelname aan werk- en adviesgroepen voor standaarden die nog in de ontwikkelingsfase verkeren. Daarnaast zoeken wij leden die conceptstandaarden willen becommentariëren. Mocht u als LVVP-lid belangstelling hebben voor een van deze taken, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Tineke Ruijl, via t.ruijl@lvvp.info. De bijdrage van de vrijgevestigde ggz-professional aan de zorgstandaarden is van groot belang. Een aantal zorgstandaarden wordt namelijk al in de loop van dit jaar van kracht, ook voor uw praktijk!

In dit artikel leest u meer over het netwerk kwaliteitsontwikkeling en met name over het belang van de zorgstandaarden voor uzelf als zorgaanbieder, en ook voor patiënten en naasten.

 

Nieuwsbrief kwaliteitsontwikkeling ggz

Mocht u belangstelling hebben voor meer informatie over de Kwaliteitsontwikkeling GGz, dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer