Over de LVVP

Gezocht: leden voor het lezen van concept-zorgstandaarden

Gezocht: leden voor het lezen van concept-zorgstandaarden

04-02-2017 Print

De LVVP zoekt deskundige, kritische leden voor het becommentariëren van het eindconcept van de volgende zorgstandaarden en generieke modulen:

Generieke Module Bijwerkingen door geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen

Zorgstandaard Conversiestoornis
Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen
Generieke Module Vaktherapieën

Generieke Module Psychische Klachten in de Kindertijd
Generieke Module Organisatie kind en jeugdige
Zorgstandaard Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Generieke module Psychische stoornissen en ZB/LVB.

De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ waarin de LVVP participeert. Wij zoeken regelmatig leden die concepten willen becommentariëren. Mocht u als LVVP-lid belangstelling hebben voor een van de genoemde onderwerpen, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Tineke Ruijl, via t.ruijl@lvvp.info. Sinds 1-1-2017 kan onder voorwaarden een vergoeding worden betaald vanuit de LVVP.

De bijdrage van de vrijgevestigde ggz-professional aan de zorgstandaarden is van groot belang. Een aantal zorgstandaarden wordt namelijk al in de loop van dit jaar van kracht, ook voor uw praktijk!

 

Nieuwsbrief kwaliteitsontwikkeling ggz
Mocht u belangstelling hebben voor meer informatie over de Kwaliteitsontwikkeling GGz, dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer