Over de LVVP

GGZ-aanbieders kunnen pas op 1 juli 2014 declareren!

GGZ-aanbieders kunnen pas op 1 juli 2014 declareren!

04-02-2013 Print

NVVP wenst ook voorschotregeling voor gespecialiseerde GGZ

Hoewel de meeste softwareleveranciers zowel de registratie- als de declaratiemodule ook voor de generalistische basis-GGZ (bijna) klaar hebben, geldt dat niet voor de zorgverzekeraars. Naar verwachting zullen alle zorgaanbieders, zowel in de generalistische basis-GGZ (gb-GGZ) als in de gespecialiseerde GGZ (g-GGZ), namelijk pas per 1 juli 2014 hun eerste declaraties kunnen indienen. Om die reden kunnen aanbieders van gb-GGZ een voorschot aanvragen bij de zorgverzekeraars met wie zij een contract hebben afgesloten. De NVVP wil dat dat ook mogelijk wordt voor de aanbieders van gespecialiseerde GGZ.
De NVVP heeft de informatie over de softwarepakketten voor de gb-GGZ overigens ondergebracht in het overzicht op Mijn NVVP. Het is voor vrijgevestigde GGZ-professionals immers van belang om meteen bij de start van het nieuwe jaar hun behandelingen te kunnen registreren in geschikte software.

Ook interessant