Over de LVVP

GGZ-brancheorganisaties bezorgd over vermelding zorgvraagzwaarte

GGZ-brancheorganisaties bezorgd over vermelding zorgvraagzwaarte

04-02-2014 Print

Noodzaak doorbreking beroepsgeheim twijfelachtig

In een brief aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) hebben GGZ Nederland, NVVP, LVE, NIP, NVvP en Platform Meer GGZ hun zorgen geuit over de vermelding van gegevens over de zorgvraagzwaarte op de declaraties van behandelingen in de ggz. Partijen conformeren zich aan de vermelding, mits de in het bestuurlijk akkoord afgesproken voorwaarden nauwlettend worden nageleefd.

Er bestaan echter gerede twijfels over de wetenschappelijke onderbouwing en de voorspellende waarde van de gegevens. Daarmee staat de meerwaarde van de vermelding van de zorgvraagzwaarte op het spel, en daarmee de noodzaak tot doorbreking van het beroepsgeheim. U kunt de brief hier lezen.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer