Over de LVVP

Ggz-professional moet samenwerking beschrijven in kwaliteitsstatuut

Ggz-professional moet samenwerking beschrijven in kwaliteitsstatuut

04-02-2015 Print

Zoals u weet, heeft de commissie Meurs recentelijk advies uitgebracht over het hoofdbehandelaarschap in de ggz. De hoofdbehandelaar wordt vervangen door een regiebehandelaar die de zorg coördineert. De regiebehandelaar werkt op basis van een kwaliteitsstatuut dat branche-, beroeps- en patiëntenorganisaties, waaronder de LVVP, gaan ontwikkelen. Per 1/1/2017 zijn alle ggz-professionals –al dan niet gecontracteerd- verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben waarin is beschreven hoe men is ingebed in een professioneel netwerk.

Het kwaliteitsstatuut zal niet voorschrijven hoe ggz-aanbieders met elkaar moeten samenwerken; iedere zorgaanbieder dient zelf te beschrijven hoe hij/zij de samenwerking vormgeeft. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal hierop gaan toezien. In het kwaliteitsstatuut moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de mogelijkheid tot opschaling naar de acute zorg en aan de samenwerking met de huisarts en andere zorgaanbieders. Het is van belang om goed ingebed te zijn in een professioneel netwerk en het is deze inbedding die in het kwaliteitsstatuut moet worden beschreven. We hebben aandacht gevraagd voor het verplichten van ggz-instellingen om samenwerkingsafspraken te maken met ook vrijgevestigde ggz-aanbieders (zie ook pag. 39 van het advies van de commissie Meurs), zodat zij niet uit de markt worden gedrukt.

We raden u als vrijgevestigd ggz-professional aan om een en ander waar nodig te gaan organiseren in de samenwerking met collega-zorgaanbieders en deze samenwerking te beschrijven. Dit geldt overigens voor álle ggz-aanbieders, al dan niet gecontracteerd. Het gaat immers om de kwaliteit van de zorg, die zich uiteraard niet beperkt tot gecontracteerde zorg.

 

De overige bestanddelen van het kwaliteitsstatuut betreffen:

  • De benodigde deskundigheden
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zorgaanbieders
  • De wijze van toetsen van zorgstandaarden.

Deze moeten nog nader worden uitgewerkt. Wij zullen u daarover de komende periode informeren.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer