Over de LVVP

Grijp uw kans en neem een voorsprong op de toekomst

Grijp uw kans en neem een voorsprong op de toekomst

04-02-2017 Print

Wilt u als vrijgevestigd ggz-professional over twee jaar klaar zijn om met het nieuwe ggz-bekostigingssyteem (het zorgclustermodel) te gaan werken? U kunt zich daar nu al op voorbereiden in een belangrijke pilot, waarin uw invloed onmisbaar is. U krijgt daarvoor een financiële tegemoetkoming en gratis ict-ondersteuning. En u krijgt de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een gecertificeerde HoNOS+training.

Invloed, ervaring en voorsprong
Deelname aan de pilot geeft u niet alleen invloed op het uiteindelijke model, maar bovenal een voorsprong in informatie over en ervaring met het nieuwe clustermodel. Daarmee bent u straks gedegen voorbereid op de toekomst van uw ggz-praktijk.
 
Werk mee aan het nieuwe clustermodel
Zoals u weet, werkt de LVVP samen met andere branchepartijen aan het zorgclustermodel, dat – waarschijnlijk in 2020- het huidige dbc/productsysteem gaat vervangen. In het clustermodel -ook wel het Engelse model genoemd- is de link tussen diagnose en behandeling duidelijker, zijn er verschillende tussentijdse evaluatiemomenten. Het model moet ook leiden tot minder administratieve lasten voor de aanbieders.
Het model wordt samen met zorgaanbieders in pilots getoetst en aan de praktijksituatie aangepast. Als u aan deze pilot gaat deelnemen, krijgt u naast een financiële tegemoetkoming ook gratis ondersteuning bij de aansluiting van uw praktijksoftware op de benodigde ict-functionaliteiten. De volgende leveranciers doen al mee: Datamedicare, Evry, Careweb, ManagewarePro, Medicore, Praktijkdata, VCD, Zilos, Medikad, ChipSoft, Impulse, Nedercare, Nexus, Pinkroccade en Trompbx. Staat uw leverancier er niet tussen, neem dan contact op met de NZa (pilotsggzfz@nza.nl) en met uw leverancier om de mogelijkheden te bespreken.
Maakt u gebruik van de praktijksoftware van een van deze leveranciers, dan kunt u direct meedoen aan de pilot. Zoals gezegd krijgt u indien nodig gratis hulp om uw ict-systeem werkbaar te maken.

Informatie en e-learning
Voor meer informatie over het zorgclustermodel kunt u:

U kunt zich voor de pilot aanmelden via pilotsggzfz@nza.nl.

Niet onbelangrijk om te vermelden is, dat als er niet voldoende deelnemers zijn voor deze pilot, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgaanbieders gaat aanwijzen om verplicht deel te nemen. We willen dat liever voorkomen. Immers, een enthousiaste deelnemer is een betere deelnemer.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer