Over de LVVP

Handreiking na suïcide(poging) van  één van uw cliënten

Handreiking na suïcide(poging) van één van uw cliënten

23-08-2018 Print

Een suïcide(poging) van een cliënt heeft een enorme impact. Daarom heeft de LVVP een handreiking geschreven voor leden die hiermee geconfronteerd worden. De tekst is tot stand gekomen in samenwerking met een ter zake deskundig jurist en met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Belangrijk om te weten: niet elke suïcide(poging) hoeft bij de IGJ gemeld te worden.

De handreiking bestaat uit twee delen:

 

  • stappen die altijd gezet moeten worden in geval van een suïcide(poging) van een cliënt, ongeacht een melding bij de IGJ;
  • stappen die doorlopen moeten worden bij de afweging om al dan niet een melding bij de IGJ te doen.

 

Niet altijd melden

Een suïcide(poging) hoeft niet altijd gemeld te worden bij de IGJ. Dit is alleen noodzakelijk als sprake is van een calamiteit conform de definitie uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Daarvan is alleen sprake als de suïcide(poging) samenhangt met de kwaliteit van zorg. Is dit niet het geval, dan is geen sprake van een calamiteit maar van een gebeurtenis. Melden bij de IGJ is dan niet noodzakelijk.

 

Altijd nabestaanden en ketenpartners betrekken

In geval van een suïcide(poging) van een cliënt moet altijd onderzoek gedaan worden naar de aard en toedracht ervan. Het doel hiervan is vast te kunnen stellen of al dan niet sprake is van een calamiteit (en daarmee of er al dan niet een melding bij de IGJ gedaan moet worden). Van belang is hierbij nabestaanden en ketenpartners te betrekken, zodat informatie die zij geven in het onderzoek kan worden meegenomen.

 

De handreiking na suïcide(poging) van één van uw cliënten is als download te vinden op Mijn LVVP.

Ook interessant

Tweede Kamer debatteert over Jeugdwet

Op donderdag 21 juni jl. vond een debat plaats in de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de Jeugdwet en het ...

Lees meer

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg?

Het opleiden van psychologen en/of psychotherapeuten is leuk en leerzaam. Vrijgevestigde praktijken van psychologen en psychotherapeuten die willen gaan ...

Lees meer