Over de LVVP

Handvatten voor organisatie samenwerking en ondersteuning naasten

Handvatten voor organisatie samenwerking en ondersteuning naasten

04-02-2017 Print

De generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek, die eveneens is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, is nu beschikbaar en vormt een belangrijke stap naar erkenning van de rol die naasten hebben in het herstelproces van mensen met psychische problematiek. De LVVP heeft deze generieke module geautoriseerd. Psychische aandoeningen raken niet alleen de patiënt, maar ook zijn naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Het doel van de module is een toename van samenwerking in de triade van patiënt, naasten en zorgprofessionals en daarmee een kwaliteitsimpuls voor het zorgproces.

Uitgangspunt van de module is een systemische visie op psychische aandoeningen en een herstelgerichte visie op zorg. De samenwerking met naasten staat in dienst van het herstelproces van de patiënt. Zijn wensen staan centraal, evenals het behoud van zijn netwerken en de veerkracht van zijn naasten. Een ander aspect dat in de generieke module wordt uitgewerkt: bespreek in elke zorgfase de relatie met de naasten en geef aan dat samenwerken het beste is voor de behandeling. Respecteer daarbij de keuze van de patiënt. Ook gaat de module in op hoe de zorgprofessional naasten kan ondersteunen zonder tegen het beroepsgeheim in te gaan.

 

De Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek is gepubliceerd op de website van het Netwerk onder Standaarden.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer