Over de LVVP

Hans Kamsma reageert op vragen over interview ‘Maak contracten aantrekkelijker’

Hans Kamsma reageert op vragen over interview ‘Maak contracten aantrekkelijker’

26-02-2020 Print

In het onlangs verschenen interview ‘Maak contracten aantrekkelijker’ gaat LVVP-voorzitter Hans Kamsma -onder andere- in op de privacyverklaring. Enkele leden hebben vragen gesteld over het al dan niet bestaan van een relatie tussen privacyverklaringen en (het zicht op) kwaliteit. Hieronder leest u de reactie van Hans Kamsma.

“In het interview geef ik aan dat er bij een aantal zorgaanbieders opmerkelijk veel privacyverklaringen worden ingevuld. Bij een dergelijke hoeveelheid privacyverklaringen lijkt de zorgaanbieder meer de bepalende factor te zijn dan de patiënt. Bij veel zorgaanbieders is er een relatief klein deel van de patiënten die een verklaring invult, bij enkele zorgaanbieders vult vrijwel iedere patiënt een verklaring in. Daar kunnen allerlei onderliggende redenen voor zijn, maar dit is wel wat wij, en ook de zorgverzekeraars en de overheid, zien.

Nergens neem ik het standpunt in dat er een verband zou zijn tussen privacyverklaringen en kwaliteit. Wel geef ik, inderdaad, aan dat er een verband is tussen privacyverklaringen en het zicht op kwaliteit door middel van een manier van verantwoording en transparantie die door alle veldpartijen in het verleden is afgesproken. De privacyverklaringen in de ggz betreffen op dit moment het al dan niet aanleveren van de diagnose op de factuur bij de gespecialiseerde ggz en het al dan niet aanleveren van gegevens aan DIS. Hetzelfde heeft ook gespeeld bij het aanleveren van ROM-gegevens, maar dat is nu niet aan de orde en zal, als het weer wel gaat gebeuren, gebaseerd zijn op uitdrukkelijke toestemming. Dat de LVVP privacyverklaringen juist ondersteunt, blijkt onder meer uit het feit dat we op onze eigen website een voorbeeldformulier ter beschikking stellen. Maar zicht op doelmatigheid en rechtmatigheid van zorg wordt wel onder andere gegeven door de gegevens op de factuur en de gegevens die aan DIS worden aangeleverd. Daarmee zijn ze zeker niet bepalend voor het zicht op kwaliteit, en hebben ze niets te maken met de kwaliteit als zodanig, maar ze maken wel onderdeel uit van die transparantie.

Dat heeft niets te maken met de vraag of de zorg goedkoper of juist duurder is geworden. Het heeft te maken met verantwoording van de zorguitgaven zoals ze nu zijn. Daarin blijf ik bij mijn standpunt dat het hier gemeenschapsgeld betreft, waarvan ik het logisch vind dat daar verantwoording over moet worden afgelegd. Het is de LVVP er alles aan gelegen om die verantwoording zo eenvoudig mogelijk te houden en zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijkvoering van de zorgverlener. Net zo goed als dat de LVVP altijd zal staan voor een goede onderhandelingspositie van de leden, waarvoor in het huidige systeem de mogelijkheid om selectief of niet te contracteren noodzakelijk is. En net zo goed als dat we ervoor staan dat patiënten de keuze moeten hebben over de gegevens die wij namens hen aanleveren. Nog los van het feit dat die keuze wettelijk verankerd is. Alleen vind ik dat die keuze aan de patiënt is en niet zou moeten afhangen van de overtuiging van de zorgverlener.”

Ook interessant

KPMG-enquête over [Ont]Regel de Zorg

KPMG is op zoek naar zorgprofessionals die hun ervaringen met de ervaren regeldruk willen delen via een online enquête. ...

Lees meer

Saskia Wagener nieuwe vertrouwenspersoon LVVP

De beroepscodes verplichten ertoe om als zorgverlener te reflecteren op het eigen professionele functioneren en indien nodig hulp te zoeken. ...

Lees meer