Over de LVVP

Harde afkap per 31 december 2021

Harde afkap per 31 december 2021

30-09-2021 Print

Zoals u inmiddels weet, wordt op 1 januari 2022 het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Alle behandelingen (producten en dbc’s) die zorginhoudelijk niet in 2021 zijn afgerond, worden op 31 december 2021 hard afgekapt en in administratieve zin afgesloten. Registreer daarom uw reële bestede tijd, zowel de directe als de indirecte tijd. En informeer uw patiënten hier tijdig over; zij krijgen immers een rekening (als u ongecontracteerd werkt) dan wel een melding van hun zorgverzekeraar (als u gecontracteerd werkt).

Werkt u in de generalistische basis-ggz? Registreer in 2021 uw reële bestede tijd!
Voor de generalistische basis-ggz deden we begin dit jaar al de oproep om uw reëel bestede tijd goed te registreren. Zowel de directe als de indirecte bestede tijd heeft u straks nodig om uw producten in administratieve zin te kunnen afsluiten. U kunt ons bericht van destijds hier teruglezen.

Bij wie en wanneer declareert u?
Werkt u gecontracteerd, dan declareert u de behandeling tot dan toe bij de zorgverzekeraar van patiënt. Werkt u ongecontracteerd, dan declareert u bij de patiënt. Als afsluitreden kunt u ‘overgang naar zorgprestatiemodel’ gebruiken. Dit is afsluitreden 22.

Prestaties (dbc’s en/of producten) mogen eerder dan 31 december 2021 worden afgesloten met afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ als de verwachting is dat de zorg zal doorlopen in het zorgprestatiemodel. Als de prestatie om zorginhoudelijke redenen wordt afgesloten, dan moet uiteraard, zoals u gewend bent, de bijbehorende reguliere afsluitreden worden gebruikt. Zie voor meer informatie de beleidsregel Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel’ (NR/REG-2125). 

Wat declareert u?
Voor de generalistische basis-ggz telt u het aantal gerealiseerde minuten directe én indirecte tijd bij elkaar op en kijkt in de onderstaande tabel welk product hiermee correspondeert. Dit product declareert u.

Tijdsgrenzen in minuten (*1)Prestatie
0-180 minutenOnvolledig behandeltraject (*2)
181-360 minutenKort
361-600 minutenMiddel
601 en meer minutenIntensief
n.v.t.Chronisch (*3)

(1) Minuten: let op, dit betreft de directe én de indirecte tijd.
(2) De 120-minutengrens voor de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’ vervalt.
(3) Om technische redenen is besloten om het product chronisch te laten vervallen. Het gb-ggz product ‘chronisch’ kan dus niet worden gedeclareerd voor prestaties die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’. Voor een traject dat is gestart als een chronisch traject leidt het aantal geregistreerde minuten tot het te declareren product.

Voor de gespecialiseerde ggz geldt dat u bij het aantal gerealiseerde minuten de juiste dbc-tijdsrange zoekt en die vervolgens declareert. Als u 100 minuten heeft behandeld, en de laatste dbc-tijdsrange voor die dsm-stoornis is 0 – 799 minuten, dan declareert u dus deze tijdsrange.
Dit kan wel wat uitleg vergen aan de patiënt: de behandeling is nog maar net gestart en toch wordt deze eerste dbc-tijdsrange gedeclareerd.
Geef aan dat de behandeling niet stopt, maar dat u vanwege de overgang naar een nieuwe manier van bekostigen moet factureren. Vanaf 2022 zullen er periodieke facturen verstuurd worden, waarop de verschillende prestaties zichtbaar zullen zijn. Dit maakt de rekening voor de patiënt een stuk transparanter.

Ook interessant

Gevolgen van hogere inkomsten over 2021 door harde afkap

Als gevolg van de harde afkap zullen veel leden over 2021 meer inkomsten hebben dan over de voorliggende jaren. Dit kan ...

Lees meer

Declareren vanaf 1 januari 2022 nog niet mogelijk

Door de invoering van het zorgprestatiemodel zal het op 1 januari 2022 nog niet mogelijk zijn om te declareren. Door ‘de harde ...

Lees meer