Over de LVVP

Heeft u een bedrijfshulpverlener nodig?

Heeft u een bedrijfshulpverlener nodig?

15-10-2020 Print

Heeft een solistisch werkende psycholoog/psychotherapeut, zelfstandig werkend zonder personeel en met een eigen praktijk, verplicht een bedrijfshulpverlener (bhv’er) nodig als hij patiënten in zijn praktijk behandelt?

Het hebben van een bhv’er is een arbeidsrechtelijke verplichting. Deze geldt dus niet voor zelfstandigen zonder werknemers. Op basis van de arbowetgeving is het antwoord op deze vraag dus ‘nee’.

Maar: uit de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) volgt dat u verantwoordelijk bent voor goede zorg en daar valt veiligheid ook onder. Die veiligheid kan mogelijk geborgd worden met een bhv’er.

Er is dus geen wettelijke plicht voor zzp’ers om een bhv’er in huis te hebben, zoals die wel voor werkgevers geldt op grond van de arbowetgeving. Dat neemt niet weg dat er toch een dergelijke plicht kan worden aangenomen voor zzp’ers in bepaalde omstandigheden. Stel dat u een praktijkruimte huurt op de vijfde verdieping van een wat gedateerd bedrijfsverzamelgebouw. Dan zou een bhv’er nodig kunnen zijn om de veiligheid te borgen. Hiervoor kunt u in overleg treden met de verhuurder c.q. de huurdersraad van het pand om daar gezamenlijk afspraken over te maken. Er zou bijvoorbeeld gezamenlijk een Risico-Inventarisatie Evaluatie (RI&E) verricht kunnen worden samen met andere gebruikers van het gebouw.

Ook interessant

Gratis webinar Suïcideplan of veiligheidsplan?

SUPRANET GGZ en de Vrije Universiteit Amsterdam organiseren op 9 november 2020 van 16.00 tot 17.00 uur een gratis webinar voor zorgprofessionals die te ...

Lees meer

Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra coronakosten

Vandaag wordt bekend dat zorgaanbieders een bijdrage krijgen voor de extra kosten die zij hebben moeten maken als gevolg van ...

Lees meer