Over de LVVP

Herhaalde oproep: LPGGz zoekt meedenkers in innovatieteams

Herhaalde oproep: LPGGz zoekt meedenkers in innovatieteams

04-02-2014 Print

Adviseren, evalueren en leren in proeftuinen

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) is op zoek naar professionals, zorgaanbieders, psychiaters, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen, huisartsen, mensen die werken in de ggz, met of voor mensen met psychische problemen, intramuraal of ambulant, als zelfstandige, vrijgevestigde, of verbonden aan een instelling. Vindt u het leuk om in een innovatieteam mee te kijken en denken bij de ontwikkeling van vernieuwende zorginitiatieven?

In het project ‘zelfmanagement en passende zorg’ wordt gewerkt in proeftuinen. De innovatieteams volgen, adviseren, evalueren en leren van de proeftuinen. Door middel van deze proeftuinen wil het LPGGz passende zorg en zelfmanagement stimuleren. Dit wordt gedaan in samenwerking met andere branche- en beroepsverenigingen.

Binnen het project worden bouwstenen vastgesteld: belangrijke elementen in de zorg die het zelfmanagement stimuleren en bijdragen aan passende zorg. Vervolgstap is om deze in de praktijk te gaan toetsen in zogenaamde proeftuinen. Per proeftuin (die zich richt op één van de vier cliëntgroepen die hieronder worden beschreven) wordt een aantal bouwstenen voor zelfmanagement en passende zorg getoetst in de praktijk. Op die manier wordt gezocht naar mogelijkheden om passende zorg te bevorderen en worden vernieuwende zorginitiatieven ondersteund.

De proeftuinen krijgen de beschikking over een innovatieteam dat in 2014 drie keer zal samenkomen. Voor de innovatieteams zoeken wij naast ervaringsdeskundigen (vanuit cliënt- en familieperspectief) ook professionals die binnen hun eigen organisatie bezig zijn met het zoeken naar mogelijkheden voor vernieuwing in de zorg. Wij zoeken enthousiaste zorgaanbieders die bezig zijn met (de ontwikkeling van plannen voor) zorgvernieuwing voor één van de innovatieteams, die hun eigen ervaringen willen delen en mee willen helpen de proeftuin te toetsen aan de hand van de toetsingscriteria. De complete informatie over dit project kunt u hier vinden.

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Marieke Wollaars (m.wollaars@platformggz.nl) of Marjolein Schipper (m.schipper@platformggz.nl. U kunt ook bellen: 030 – 236 37 65.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer