Over de LVVP

Herregistratie FGzPt klinisch psycholoog moeilijker na invoering zpm

Herregistratie FGzPt klinisch psycholoog moeilijker na invoering zpm

03-02-2022 Print

Door de invoering van het zorgprestatiemodel (zpm) wordt het moeilijker om te voldoen aan de urennorm voor directe patiëntgebonden tijd die de FGzPt hanteert voor de herregistratie van klinisch psychologen. Omdat in het zpm geen tijd meer geschreven wordt en de indirecte tijd verdisconteerd zit in het consulttarief, wordt de eis onbedoeld strenger en dus moeilijker te halen. De LVVP heeft dit signaal bij de FGzPt neergelegd, die aangeeft vooralsnog te handelen als voorheen en te monitoren waar problemen ontstaan.

Desgevraagd licht de FGzPt haar handelswijze toe:

“Vooralsnog handelen we zoals voorheen: vrijgevestigden kunnen een verklaring van de accountant/administrateur/boekhouder aanleveren waarin het aantal facturabele uren wordt verklaard. Conform de regelgeving van het College komt er boven op de verklaarde facturabele uren een opslag van 25% om het aantal patiëntgebonden uren te bepalen.

Omdat het ZPM pas net in werking is getreden weten we nog niet wat de daadwerkelijke impact het gaat zijn op de herregistratieverzoeken van de specialisten. Dit monitoren we de komende tijd. Vooralsnog handelen we conform het oude besluit (ten minste 8 uur per week patiëntgebonden werkzaamheden, ook voor 2022) totdat de minister heeft ingestemd met het wijzigingsbesluit van het College, dan moet de CRT de nieuwe regelgeving opvolgen.

Mocht een specialist dan nog niet aan alle herregistratie-eisen voldoen, dan kijken we of de specialist onder de coulanceregeling kan vallen. Mocht dit ook niet het geval zijn, dan heeft de CRT in individuele gevallen nog de mogelijkheid om af te wijken van de regelgeving (hardheidsclausule) als de gevolgen kennelijk in ernstige mate onevenredig zijn in verhouding tot de strekking van het Besluit en de ermee te dienen doelen. Dit wordt per zaak bekeken.”

Herregistratie BIG
Ook voor de BIG-registratie wordt gewerkt met een urennorm. Hier wordt nog naar gekeken. Overigens ligt de herregistratie voor de wet BIG nog steeds stil vanwege het beslag dat de coronapandemie op de zorgmedewerkers legt.

Ook interessant

Eiswijzer publiceert overzicht zuivere restitutiepolissen

LVVP-leden hebben exclusief gratis toegang tot www.eiswijzer.nl: op deze website zijn alle polissen van alle zorgverzekeraars inclusief de ...

Lees meer

Nieuwe versie richtlijn ggz en corona

Onlangs is de 18de versie van de richtlijn ggz en corona gepubliceerd, met een wijziging in de paragraaf Verantwoord inzetten ...

Lees meer