Over de LVVP

Herziene versie circulaire toegestane therapieën ggz van Zorgverzekeraars Nederland

Herziene versie circulaire toegestane therapieën ggz van Zorgverzekeraars Nederland

01-10-2020 Print

Onlangs heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een nieuwe versie van de circulaire therapieën ggz uitgebracht (dd. 11 september 2020, kenmerk ZN-20-245), In deze circulaire is opgenomen dat systeemtherapie onder voorwaarden wordt opgenomen als toegestane therapie. Dat is goed nieuws, echter hebben wij wel bezwaren tegen de genoemde voorwaarden. Deze hebben we, samen met het NIP, de NVGzP en de NVP, kenbaar gemaakt aan ZN.

Deze herziene versie van de circulaire therapieën ggz vervangt de versie van 2 september 2019 (kenmerk ZN-19-234). In deze herziene versie zijn systeemtherapie en contingentiemanagement toegevoegd onder categorie C. De indicatiecriteria voor rTMS bij therapieresistente depressie zijn aangescherpt.

Verzoek om voorwaarden vergoeding systeemtherapie aan te passen
De twee voorwaarden voor het vergoeden van systeemtherapie zijn:

  • Systeemtherapie wordt alleen vergoed indien uitgevoerd door een behandelaar die op het moment van uitvoeren als systeemtherapeut is geregistreerd in het register van de NVRG en daarmee gebonden is aan de beroepscode voor psychotherapeuten.
    Echter, ook vrijgevestigde gz-psychologen, klinisch (neuro)psychologen en psychotherapeuten die niet in dit register staan, zijn breed opgeleid en daarmee bekwaam om psychotherapie, waaronder ook systeemtherapie, te geven, conform de Generieke Module Psychotherapie (GMP). Binnen een therapietraject kunnen deze professionals verschillende therapievormen toepassen zonder ingeschreven te zijn in de desbetreffende registers. Wij hechten er dus zwaar aan dat de onduidelijkheid wordt weggenomen en dat bovenstaande zin als volgt wordt aangepast: ‘Systeemtherapie wordt alleen vergoed indien uitgevoerd door een regiebehandelaar en/of behandelaar die op het moment van uitvoeren als systeemtherapeut is geregistreerd in het register van de NVRG en daarmee gebonden is aan de beroepscode voor psychotherapeuten.’

 

  • Systeemtherapie valt onder de verzekerde zorg wanneer deze een beperkt onderdeel vormt van een multidisciplinaire behandeling en daarmee ook van de behandeldoelen in het behandelplan. Daarbij dient sprake te zijn van systeemproblematiek die de (behandeling van de) primaire stoornis bemoeilijkt. Systeemtherapie wordt niet vergoed als monotherapie.
    De term ‘multidisciplinaire behandeling’ is hier niet passend. Systeemtherapie wordt vrijwel altijd in de context van een bredere behandeling gegeven, maar dat betekent iets anders dan multidisciplinair. Meerdere behandelingen kunnen door dezelfde behandelaar worden uitgevoerd, zoals dat altijd het geval is bij vrijgevestigde praktijken. Wij doen het volgende tekstvoorstel: ‘Systeemtherapie valt onder de verzekerde zorg wanneer deze een beperkt onderdeel vormt van een bredere behandeling en daarmee ook van de behandeldoelen in het behandelplan. Daarbij dient sprake te zijn van systeemproblematiek die de (behandeling van de) primaire stoornis bemoeilijkt. Systeemtherapie wordt niet vergoed als monotherapie.’

 

Principiële bezwaren
Los van het feit dat systeemtherapie nu in de circulaire is opgenomen, heeft de LVVP principiële bezwaren tegen deze lijst. Zorgverzekeraars brengen met deze lijst een gezamenlijk advies uit over het al dan niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit betreft therapieën die in de ggz worden toegepast, maar niet zijn geduid door ZiNL. Zorgverzekeraars gaan met deze circulaire op de stoel van de professional gaan zitten en daartegen hebben wij principiële bezwaren.

Opnieuw op de agenda
De LVVP heeft fundamentele bezwaren tegen deze lijst an sich en tegen deze manier van duiden. Het vermalen van psychotherapie tot een mix van specifieke interventies en vormen van therapie gekoppeld aan specifieke aandoeningen is een medisch-somatische manier van kijken en duiden die voorbijgaat aan veel fundamenteel onderzoek naar de aard en werkzaamheid van psychotherapie. Reden ook om dit voor ons opnieuw op de agenda te zetten.

Ook interessant

Verzoek aan VWS om extra opleidingsplaatsen gz-psycholoog

Het ministerie van VWS heeft voor komend jaar 86 opleidingsplaatsen minder vrijgegeven. De raming is gebaseerd op een lagere inschatting van ...

Lees meer

Training morele oordeelsvorming: beslissen in lastige situaties

De LVVP organiseert eind dit jaar, begin volgend jaar (datum nader te bepalen) een trainingsdag morele oordeelsvorming voor LVVP-leden. Om ...

Lees meer