Over de LVVP

Hoe lang duurt een consult?

Hoe lang duurt een consult?

03-02-2022 Print

Het antwoord op de vraag ‘hoe lang duurt een consult’ wordt bepaald door ofwel a) de afspraaktijd die u in de agenda heeft gereserveerd voor de patiënt, (planning = realisatie), ofwel b) de tijd die patiënt daadwerkelijk met u in een sessie was.

In paragraaf 2.3 van de beleidsregel kunt u nalezen welke tijdsindeling er voor de consulten is vastgesteld.

Een van de voordelen van het nieuwe zorgprestatiemodel (zpm) is dat u mag (mag, het hoeft dus niet) werken volgens het principe ‘planning = realisatie’. Dit houdt in dat u de agendaplanning als uitgangspunt kunt nemen voor de declaraties en dat u dus geen tijd meer hoeft te schrijven. Wilt u vanaf 1 januari 2022 volgens dit principe werken, dan dient u te voldoen aan de eisen die in deze spelregel zijn vastgelegd. Eén van de eisen is dat u voor patiënten en zorgverzekeraars transparant maakt welke werkwijze u hanteert bij de vastlegging van consulten. Zet het dus op uw website en meldt het bij de intake.

De informatie over ‘planning = realisatie’ kunt u bijvoorbeeld bij de algemene informatie over facturering op uw praktijkwebsite zetten. Het doel van de informatie op uw website c.q. aan de patiënt is dat patiënten daarmee (de duur van het consult op) hun factuur kunnen controleren.
In de tekst die u op uw website zet, hoeft niet letterlijk ‘planning = realisatie’ te staan. In de patiëntenfolder over het zpm staat het als volgt verwoord:

“De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als uw zorgaanbieder op die manier werkt, staat dat op de website.”

Meer dan 15 minuten afwijking van uw agendaplanning? Pas het consult aan
Wijkt u meer dan 15 minuten af en besteedt u meer of minder tijd ten opzichte van de geplande tijd, dan past u het consult alsnog achteraf aan op basis van de realisatie. Een voorbeeld: patiënt staat ingepland voor een consult van 45 minuten, maar het consult loopt uit naar 70 minuten. Dan declareert u alsnog een consult vanaf 60 minuten, ook al werkt u volgens het principe van planning = realisatie. Het is van belang dat u dit ook bij de informatie voor patiënten vermeldt.

U vindt de volledige tekst van de spelregel ‘planning = realisatie’ in het document ‘Spelregels correct registreren en declareren’, vanaf pagina 5.

Ook interessant

Eerstelijnspartijen vragen Den Haag het verschil te maken: heroverweeg jaarverantwoording

Al jaren is de regeldruk in de zorg een groot probleem, zelfs een van de belangrijkste redenen waarom zorgpersoneel de ...

Lees meer

Het tarief voor no show bepaalt u zelf

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft geen tarief vastgesteld voor no show. U bepaalt dit tarief zelf, op voorwaarde dat u hierover ...

Lees meer