Over de LVVP

Hoe lang mag een zorgtrajectnummer open staan?

Hoe lang mag een zorgtrajectnummer open staan?

20-01-2022 Print

Naast de vraag naar een maximum aantal sessies in de gb-ggz (zie het artikel eerder in deze nieuwsbrief) wordt ook vaak gevraagd naar de termijn dat een zorgtrajectnummer open kan staan.

In de factsheet zorgtrajectnummer staat hierover:
“Een zorgtrajectnummer wordt automatisch afgesloten als er 365 kalenderdagen geen zorgprestatie is geleverd. De zorgaanbieder kan een zorgtrajectnummer ook zelf afsluiten voor die 365 dagen om zijn, als de behandeling (voor de Zvw) wordt afgesloten.”

Uit deze tekst blijkt dat een zorgtrajectnummer, in theorie, oneindig kan open staan. Dat is in de praktijk uiteraard niet de bedoeling. U sluit het zorgtrajectnummer zelf als u de behandeling afrondt. Wordt de behandeling niet afgesloten, maar is er 365 dagen lang geen zorg geleverd, dan wordt het zorgtrajectnummer automatisch afgesloten.

We attenderen u er nogmaals op: verander uw gedrag niet omdat er een nieuw model voor bekostiging is ingevoerd! Het kan en het mag niet zo zijn dat door een nieuw bekostigingsmodel de verleende zorg wijzigt.

Ook interessant

Hoeveel gesprekken mag ik in 2022 declareren voor de gb-ggz?

Een vraag die vaak aan de LVVP gesteld wordt is: hoeveel gesprekken mag ik in 2022 declareren voor behandeling in de ...

Lees meer

Wanneer komt de regiebehandelaar in beeld?

In de regelgeving van het zorgprestatiemodel is vastgelegd wanneer de regiebehandelaar uiterlijk bij de behandeling betrokken dient te worden. Ook ...

Lees meer