Over de LVVP

Hoe te declareren na 1-1-2008?

Hoe te declareren na 1-1-2008?

04-02-2007 Print

Deze maanden wordt stukje bij beetje duidelijker op welke manier vrijgevestigde psychotherapeuten in 2008 hun behandelingen in het kader van de Zorgverzekeringswet bij zorgverzekeraars kunnen declareren.

De Zorgverzekeringswet biedt natuurlijk de mogelijkheid om de factuur over een afgesloten DBC naar de cliënt te sturen die deze vervolgens declareert bij de zorgverzekeraar, maar veel psychotherapeuten willen ook weten hoe ze rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen declareren.
Verzekeraars gaven eerder aan dat er vermoedelijk met regiovertegenwoordigers gewerkt zou gaan worden; dit idee is echter verlaten. Psychotherapeuten moeten nu, om rechtstreeks te kunnen declareren, aparte contracten afsluiten met de verschillende zorgverzekeraars. Over hoe u dit precies moet aanpakken zal de NVVP u tijdig informeren.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs een Regeling Declaratiebepalingen DBC-GGZ gepubliceerd met regels die gaan gelden vanaf 1 januari 2008. U vindt deze regeling op onze website www.lvvp.info > info voor psychotherapeuten > praktijkvoering > DBC’s. Daarin wordt onder meer beschreven op welke manier DBC’s gedeclareerd kunnen worden die u al geopend heeft voor 1 januari 2008 (doorlopende behandelingen). Bij deze DBC’s wordt het volledige DBC-tarief na afsluiting in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar, terwijl tegelijkertijd aan diezelfde zorgverzekeraar een creditnota gestuurd wordt voor de zorgprestaties die in 2007 met betrekking tot deze DBC al zijn geleverd en betaald door de AWBZ. Om dit goed te kunnen doen moeten zorgaanbieders aan het eind van 2007 een door de accountant gewaarmerkt overzicht maken van hun openstaande DBC’s met de aan de cliënt geleverde zorgprestaties in aantallen en geld. Dit betekent dus ook dat u van alle cliënten die u op 1 januari 2008 in behandeling heeft een goede DBC-registratie over 2007 moet hebben gemaakt, omdat u deze DBC immers in z’n geheel in 2008 moet declareren. Als de DBC-registratie onvolledig is doet u uzelf financieel tekort.
In de Regeling Declaratiebepalingen wordt ook beschreven dat wanneer de cliënt tijdens het DBC-traject verandert van zorgverzekeraar het DBC-tarief in rekening gebracht wordt bij de zorgverzekeraar bij wie de cliënt verzekerd was op de startdatum van de DBC. De overloop-DBC’s worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar bij wie de cliënt verzekerd was op 1 januari 2008; deze zorgverzekeraar ontvangt ook de creditfactuur.

Ook interessant

Inning eigen bijdrage in 2008: laatste stand

Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars zijn nog niet uit de impasse rond de eigen bijdrage psychotherapie.

Lees meer

Doorbraakproject implementatie richtlijn angststoornissen

Enige tijd geleden heeft iedere zorgaanbieder in de eerste- en tweedelijns-GGZ, van ZonMw een folder ontvangen waarin gewezen werd op ...

Lees meer