Over de LVVP

Hoe te handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Hoe te handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

08-03-2018 Print

Zoals we eerder berichtten, werkt de LVVP samen met andere partijen in de zorgsector aan een afwegingskader waarmee zorgaanbieders het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen wegen. Vanaf 1 januari 2019 zijn ggz-professionals verplicht met het afwegingskader te werken in stap 4 van de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Kijk hier en hier voor de informatieve filmpjes van Augeo.

Meldcode voor de vrijgevestigde ggz-professional

De door de LVVP opgestelde meldcode voor u als vrijgevestigde ggz-professional -waarin de formele eisen zijn vervat-, kunt u als download vinden op Mijn LVVP. De meldcode helpt u bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw praktijk. Het afwegingskader helpt u bij het beoordelen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Het doel is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

 

Onderzoek inspectie

De factsheet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; het bewustzijn groeit, maar nog niet overal’ bevat de resultaten van het onderzoek van de inspectie naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in een aantal sectoren in de gezondheidszorg, waaronder de ggz. Het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld is in sommige sectoren nog steeds onvoldoende. De helft van de vrijgevestigde ggz-professionals gebruikt de meldcode nog niet. De invoering en het gebruik van de kindcheck in vooral de ggz moet beter. In 25-39% van de gevallen wordt de kindcheck in de ggz niet periodiek herhaald en in 15% van de gevallen wordt de kindcheck zelfs niet herhaald bij crisissituaties.

 

Gebruik de kindcheck bij uw volwassen cliënten

De kindcheck is speciaal bedoeld voor mensen die werken met volwassen cliënten en houdt in dat de zorgaanbieder in het contact met hen nagaat of er kinderen in het gezin zijn en inschat of zij veilig zijn. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met ernstige psychische problemen of drugs- of alcoholverslaving of cliënten die een partner hebben die geweld gebruikt. De kindcheck helpt de zorgaanbieder om oudersignalen in kaart te brengen en vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren.

Ook interessant

Weet u nog …

Weet u nog dat u als LVVP-lid gratis gebruik kunt maken van een speciale website waarop u direct kunt zien ...

Lees meer

Mini-enquête over schade na ontgroening

Recentelijk was er in de media weer aandacht voor opvallende ontgroeningspraktijken. Het is gebleken dat er binnen deze ontgroeningen soms ...

Lees meer