Over de LVVP

Hoe te handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld?

Hoe te handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld?

04-02-2017 Print

Zoals we in augustus berichtten, gaat de zorgsector, waaronder de LVVP, een afwegingskader maken op basis waarvan zorgaanbieders het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen wegen. Er komt geen meldplicht, waartegen diverse partijen waaronder de LVVP eerder bezwaar maakten. Het afwegingskader wordt per 1 januari 2019 van kracht.

Meldcode voor de vrijgevestigde ggz-professional
De door de LVVP opgestelde meldcode voor u als vrijgevestigde ggz-professional -waarin de formele eisen zijn vervat-, kunt u als download vinden op Mijn LVVP. De komende jaren wordt deze voorzien van een afwegingskader, waaraan de LVVP haar aandeel gaat leveren. Met het afwegingskader worden professionals in staat gesteld om te beoordelen of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling en een melding bij Veilig thuis is aangewezen.

 

Onderzoek inspectie

De factsheet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; het bewustzijn groeit, maar nog niet overal’ bevat de resultaten van het onderzoek van de inspectie naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in een aantal sectoren in de gezondheidszorg, waaronder de ggz. Het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld is in sommige sectoren nog steeds onvoldoende. De helft van de vrijgevestigde ggz-professionals gebruikt de meldcode nog niet. De invoering en het gebruik van de kindcheck in vooral de ggz moet beter. In 25-39% van de gevallen wordt de kindcheck in de ggz niet periodiek herhaald en in 15% van de gevallen wordt de kindcheck zelfs niet herhaald bij crisissituaties.

 

Gebruik de kindcheck bij uw volwassen cliënten

De kindcheck is speciaal bedoeld voor mensen die werken met volwassen cliënten en houdt in dat de zorgaanbieder in het contact met hen nagaat of er kinderen in het gezin zijn en inschat of zij veilig zijn. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met ernstige psychische problemen of drugs- of alcoholverslaving of cliënten die een partner hebben die geweld gebruikt. De kindcheck helpt de zorgaanbieder om oudersignalen in kaart te brengen en vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer