Over de LVVP

Hoe werkt onderlinge dienstverlening in het zorgprestatiemodel?

Hoe werkt onderlinge dienstverlening in het zorgprestatiemodel?

15-07-2021 Print

Verleent u zorg aan een patiënt in opdracht van een andere zorgaanbieder? Dan heet dat ‘onderlinge dienstverlening’. Ook in het zorgprestatiemodel kan gebruik gemaakt worden van onderlinge dienstverlening.

Voert u een behandeling uit op aanvraag van een andere zorgaanbieder? Dan stuurt u een factuur naar de aanvrager. U vermeldt op de factuur alle patiëntgegevens die de aanvrager zou vermelden als hij de zorgprestatie zelf bij de zorgverzekeraar zou declareren. Gebruik dus ook het zorgtrajectnummer dat de patiënt bij de aanvrager heeft. Op de declaratie is altijd het contract of de betaalovereenkomst van de declarerende zorgaanbieder van toepassing.

Wat declareert u dan? Als er een reguliere zorgprestatie bestaat voor de zorg die u levert (bijvoorbeeld een behandelconsult van 45 minuten), dan gebruikt u die. De omschrijvingen en het max-tarief van de reguliere zorgprestatie zijn dan van toepassing. Als er geen reguliere zorgprestatie bestaat voor de zorg die u levert, dan gebruikt u de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’. Deze prestatie heeft een vrij tarief en is vormvrij: de aanvrager en uitvoerder spreken vooraf onderling af om welke zorg het gaat. Ook moeten zij vooraf afspraken maken over het tarief

In de toekomst kan onderlinge dienstverlening ook bij de zorgverzekeraar van de patiënt in rekening gebracht worden, maar dit is nu nog niet mogelijk.

De regels voor onderlinge dienstverlening vindt u in de factsheet onderlinge dienstverlening.

Ook interessant

Wat zijn de regels voor groepstherapie in het zorgprestatiemodel?

Geeft u groepstherapie? Verdiep u dan tijdig in de regels voor groepstherapie vanaf 1 januari 2022. In dit artikel geven we een ...

Lees meer

Intercollegiaal overleg in het zorgprestatiemodel: overleg met de patiënt

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de prestatie intercollegiaal overleg, die er gekomen is op aandringen van de LVVP. ...

Lees meer