Over de LVVP

Hoe zit het nu precies met”¦.

Hoe zit het nu precies met”¦.

04-02-2015 Print

Het LVVP-bureau ontvangt regelmatig een vraag over de identificatieplicht. Hoe doe je dat en moet je een kopie maken van het ID van de patiënt en die bewaren? De overheid is daar helder over: voorafgaand aan of tijdens het eerste (intake)gesprek dient de patiënt een wettig identiteitsbewijs met een geldig burgerservicenummer (bsn) aan de behandelaar te tonen. Voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, dient de patiënt tevens zijn zorgpas te tonen. U controleert of het bsn op de zorgpas van uw patiënt matcht met diens identiteitsbewijs. U legt de soort en het nummer van het identiteitsbewijs vast in uw administratie. U mag géén kopie of scan maken.

De Nederlandse burgers is verplicht om een geldig identiteitsbewijs te laten zien als hij medische zorg ontvangt. Zorgverleners controleren daarmee of degene die in behandeling komt, ook daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is en of het bsn matcht met het bsn op de zorgpas. De overheid wil op die manier zorgfraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U moet als zorgaanbieder vervolgens kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan, door de soort en het nummer van het identiteitsbewijs vast te leggen in uw administratie. Een kopie of scan maken, mag niet.

 

Met deze documenten kan uw patiënt zich identificeren:

  • Nederlands paspoort of een paspoort of id-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben;
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
  • Verblijfsdocumenten en W-document;
  • Rijbewijs.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer