Over de LVVP

Hoe zit het nu met … Routine Outcome Monitoring (ROM)?

Hoe zit het nu met … Routine Outcome Monitoring (ROM)?

04-03-2021 Print

De LVVP benadrukt het belang van ROM voor het monitoren van de behandeling en ook van het onderling vergelijken van de behandelresultaten met andere zorgaanbieders (spiegelinformatie). ROM-gegevens kunnen worden aangeleverd bij GGZ Dataportaal, een service van Akwa GGZ; dit is echter niet verplicht.

Waar zijn SBG en SVR gebleven?
Zoals u misschien nog weet, zijn stichting vrijgevestigden ROM’en (SVR) en stichting benchmark ggz (SBG) opgegaan in Akwa GGZ, het kwaliteitsinstituut voor de ggz. Akwa GGZ heeft -naast het ontwikkelen en beheren van de ggz zorgstandaarden- het verzamelen van ROM-data als taak. Voor instellingen was het al weer mogelijk om ROM-gegevens aan te leveren. Voor vrijgevestigden is dit sinds begin 2020 ook weer mogelijk.

Moet ik ROM’en?
ROM’en moet, maar aanleveren is niet verplicht. Zorgverzekeraars kunnen het ROM’en verplicht stellen. ROM’en is tevens een eis uit de Wkkgz (artikel 7). De verplichting om te ROM’en geldt dus ook als u ongecontracteerd werkt.

Moet ik voor al mijn patiënten ROM’en?
U hoeft niet te ROM’en bij patiënten die daar bezwaar tegen hebben. Noteer dit wel in het dossier.

Moet ik ROM-gegevens aanleveren en zo ja, waar dan?
Nee, aanleveren is niet verplicht. Het kan wel, maar het mag enkel op basis van individuele toestemming van de patiënt. Wilt u wel aanleveren, dan kan dat bij GGZ Dataportaal, een service van Akwa GGZ.

Wordt ROM-data aanleveren in de toekomst weer verplicht?
Dat is nog niet bekend. Mocht er weer een verplichting komen, dan kan dat niet met terugwerkende kracht: van lopende of afgesloten behandeltrajecten hoeft u geen ROM-data meer aan te leveren.

Is het verplicht om bepaalde vragenlijsten te gebruiken?
Nee, dat is niet verplicht. Gebruik wel gevalideerde vragenlijsten. Een overzicht vindt u in de ROM-bibliotheek van GGZ Dataportaal.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te kunnen aanleveren?
Er zijn drie voorwaarden om te kunnen aanleveren:

  • individuele toestemming van de patiënt voor het delen van deze gegevens voor dit doel; dit dient u zelf voor uw eigen praktijk ingericht te hebben. Als u zich aanmeldt bij GGZ Dataportaal, dan krijgt u hier de benodigde informatie en documenten voor;
  • u meldt zich aan bij GGZ Dataportaal en sluit een individuele overeenkomst;
  • uw epd-systeem moet kunnen koppelen met uw ROM-gegevens zodat u via uw eigen software kunt aanleveren.

 

Wat gebeurt er met aangeleverde ROM-gegevens?
Aangeleverde ROM-gegevens komen in een grote vergaarbak terecht; hierin zitten zowel gegevens van instellingen als van vrijgevestigden. U kunt vervolgens twee dingen: inzage krijgen in uw eigen gegevens en uw eigen gegevens spiegelen aan de landelijke gegevens voor gebruik in intervisie. Dit betreft dus de ROM-doelen 1 en 2 (voor de eigen praktijk en leren en evalueren in intervisie). De ROM-doelen 3 en 4 (onderling vergelijken in een benchmark en zorginkoop dan wel onderzoek) zijn niet aan de orde.

Vragen?
Met al uw vragen over het aanleveren van ROM-gegevens kunt u terecht bij de servicedesk van GGZ Dataportaal, per mail naar servicedesk@ggzdataportaal.nl. Kijk ook op www.ggzdataportaal.nl.

Ook interessant

Presentaties webinar Opleiden in samenwerkingsverband beschikbaar

TOP Opleidingsplaatsen organiseerde op 9 februari 2021 een succesvol webinar ‘Opleiden in samenwerkingsverband’. Terugkijken is helaas niet mogelijk, maar de presentaties zijn ...

Lees meer

LVVP start helpdesk zorgprestatiemodel voor vrijgevestigde ggz-professionals

Heeft u een vraag over het zorgprestatiemodel? Stel deze dan aan de helpdesk van de LVVP over het zorgprestatiemodel. De ...

Lees meer