Over de LVVP

Hoe zit het met de restitutiepolis in 2022?

Hoe zit het met de restitutiepolis in 2022?

14-10-2021 Print

Verzekerden van CZ – hieronder vallen de labels Nationale Nederlanden en OHRA – hebben een brief ontvangen dat zij in 2022 maximaal 75% vergoeden bij ongecontracteerde hulpverleners in de ggz (en wijkverpleging), ook als klanten een restitutieverzekering hebben! De LVVP krijgt hierover veel vragen van leden. Een zorgelijke ontwikkeling, waar we helaas weinig aan kunnen doen.

De vraag die leden stellen is ‘is dit dan nog wel een restitutiepolis’? Een terechte vraag, waarop het antwoord ‘nee’ is. De genoten zorg wordt immers niet meer 100% vergoed. Voor leden die geen contracten hebben met (deze) verzekeraars en die wel veel verzekerden van CZ behandelen, kan dit gevolgen hebben. Patiënten moeten namelijk fors (meer) gaan bijbetalen, wat voor hen een aanleiding kan zijn om over te stappen naar een gecontracteerde ggz-aanbieder.

Zoals wij eerder in deze nieuwsbrief aangaven, betreurt de LVVP dit ten zeerste. Uiteraard voert de LVVP gesprekken met de afdeling zorginkoop CZ. De inhoud van de polissen wordt echter door andere afdelingen bepaald. Gevolg is dit beleid, waarop wij geen invloed hebben. CZ kondigt deze wijziging van een zuivere restitutiepolis naar een gemengde vorm op tijd aan bij haar verzekerden; een verzekerde kan dus nog overstappen. Daarom valt hier niets tegenin te brengen. Om dezelfde reden verwachten we ook van de NZa geen interventie.

Al met al een zeer onbevredigende situatie, waar we het helaas wel mee moeten doen. De LVVP is strijdbaar, maar we vechten niet tegen windmolens. Het is een gegeven waar u rekening mee moet houden.

Ook interessant

Omzetplafonds bij VGZ in 2022

Van een aantal leden kreeg de LVVP het signaal dat het omzetplafond dat zij van VGZ voor 2022 krijgen aangeboden fors ...

Lees meer

LVVP-webinars voor leden: zorgvraagtypering in het zorgprestatiemodel VOL!!

VOL!! Wat is zorgvraagtypering en hoe bepaal je het zorgvraagtype? Wat is de HoNOS+ vragenlijst en hoe scoor je de ...

Lees meer