Over de LVVP

Hoe zit het met de Wtza jaarverantwoording?

Hoe zit het met de Wtza jaarverantwoording?

27-10-2022 Print

Leden stellen regelmatig vragen aan het LVVP-bureau over de jaarverantwoordingsplicht in het kader van de Wtza. Goed om te weten: de jaarverantwoordingsplicht geldt ook voor u. In theorie is er een uitzondering mogelijk, maar in de praktijk komt dat eigenlijk nooit voor. Het ministerie zet in op invoering per 1 januari 2023, zodat u over het kalenderjaar 2022 aan de jaarverantwoordingsplicht moet voldoen. Echter, de lobby van de Eerstelijnscoalitie, waar ook de LVVP toe behoort, loopt nog steeds.

‘Eerstelijnscoalitie wil invoering jaarverantwoording blokkeren’, zo kopte Zorgvisie gisteren. Ook de LVVP maakt deel uit van de Eerstelijnscoalitie, die inzet op het verlagen van de administratieve lasten die het gevolg zijn van onder andere fraudewetgeving, zodat behandelaren meer tijd aan hun patiënten kunnen besteden. Waar de lobby toe gaat leiden is nog niet duidelijk; de gesprekken tussen het ministerie en de Eerstelijnscoalitie zijn nog gaande.

Wat is nu bekend over de jaarverantwoording?
De jaarverantwoordingsplicht geldt voor alle Wmg-zorgaanbieders. En dus in principe voor alle LVVP-leden. Er is slechts één uitzondering: een zzp’er met een eenmanszaak. Maar die uitzondering is feitelijk theoretisch, want zodra u een waarnemer of een medebehandelaar inschakelt, valt u al onder de jaarverantwoordingsplicht. In de praktijk maakt vrijwel iedereen daar gebruik van en zult ook u onder de jaarverantwoordingsplicht vallen op het moment dat die wordt ingevoerd.

De LVVP houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal u informeren wanneer dat noodzakelijk is. Als de jaarverantwoordingsplicht gaat gelden, dan zullen we u ook meenemen in de stappen die u daarvoor dient te zetten. Wilt u toch alvast meer lezen? Kijk dan op de website www.jaarverantwoordingzorg.nl. Maar wees u er wel van bewust dat er nog wijzigingen mogelijk zullen zijn.

Ook interessant

Nieuwe pollvraag over het eigen risico

De nieuwe pollvraag gaat over het eigen risico. Hoeveel eigen risico betaalt de patiënt, en welke factoren spelen daarbij ...

Lees meer

NZa past tarieven voor 2023 aan

Zoals eerder aangekondigd heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven voor 2023 aangepast. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie ...

Lees meer