Over de LVVP

Hoe kan de zorg voor mensen met psychose en PTSS beter?

Hoe kan de zorg voor mensen met psychose en PTSS beter?

09-07-2020 Print

Het Zorginstituut brengt in zogenaamde zinnige zorg-projecten in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. In het kader hiervan heeft het Zorginstituut voor twee stoornissen een zogenaamd verbetersignalement gepubliceerd, te weten voor psychose en voor PTSS.

Verbeteren van de zorg voor mensen met een psychose en PTSS

In Nederland leveren professionals goede zorg op het gebied van psychose. Toch heeft het Zorginstituut samen met veldpartijen vastgesteld dat de zorg voor mensen met psychose en mensen met PTSS op een aantal punten kan worden verbeterd.

De belangrijkste verbeterdoelen voor mensen met psychose zijn:

  • meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie als behandeling
  • meer mensen met psychose krijgen een jaarlijkse somatische screening

 

De belangrijkste verbeterdoelen voor mensen met PTSS zijn:

  • meer mensen met PTSS krijgen een traumagerichte behandeling
  • mensen met PTSS gaan minder benzodiazepinen gebruiken
  • PTSS wordt vaker herkend
  • de informatie-uitwisseling tussen ggz en huisarts wordt verbeterd

 

In de implementatiefase die nu volgt, gaan partijen ervoor zorgen dat mensen met PTSS en psychose nog betere zorg krijgen. Het Zorginstituut heeft hierbij een ondersteunende rol, de in de verbetersignalementen benoemde trekkers zijn hierbij in de lead.

  • Het verbetersignalement psychose vindt u hier.
  • Het verbetersignalement PTSS vindt u hier.

Ook interessant

Zorgdomein en Independer geven foutieve informatie over vergoedingen

Zowel Independer als Zorgdomein gaan informatie geven over de contractering van specifieke praktijken. Deze informatie is openbaar: in uw kwaliteitsstatuut ...

Lees meer

Zorgaanbieders ggz kunnen vanaf 23 juni continuïteitsbijdrage aanvragen

Vanaf 23 juni 2020 kunt u de continuïteitsbijdrage aanvragen. Eind vorige maand informeerde Zorgverzekeraars Nederland de ggz-sector over de regeling. Deze ...

Lees meer