Over de LVVP

Hoeveel gesprekken mag ik in 2022 declareren voor de gb-ggz?

Hoeveel gesprekken mag ik in 2022 declareren voor de gb-ggz?

20-01-2022 Print

Een vraag die vaak aan de LVVP gesteld wordt is: hoeveel gesprekken mag ik in 2022 declareren voor behandeling in de generalistische basis-ggz (gb-ggz)?

De aanduiding generalistische basis-ggz (gb-ggz) en gespecialiseerde ggz (g-ggz) worden in ieder geval de komende twee jaar nog gehanteerd. De huisarts blijft verwijzen naar de gb-ggz of de g-ggz en het zorglabel (product in gb-ggz) of de dsm (g-ggz) dienen ook op de factuur vermeld te worden. Zodra de zorgvraagtypering voldoende data heeft opgeleverd, wordt onderzocht of dit onderscheid kan komen te vervallen.

In de regelgeving voor het zorgprestatiemodel is er geen maximum vastgesteld voor het aantal consulten in de gb-ggz. Ook is er -vooralsnog- geen zicht op een veldnorm waarin afspraken over aantallen consulten zijn vastgelegd. Ook zorgverzekeraars hebben hierover geen eisen in de contracten opgenomen.

Concluderend: er is dus geen grens aan het aantal consulten dat u kunt declareren in de gb-ggz. Er is dus ook (nog) geen koppeling tussen het aantal consulten en het zorgvraagtypering. Maar let op! Er zijn wel een paar zaken waar u zich nadrukkelijk rekenschap van moet geven!

High trust, high penalty!
Een waarschuwing is op z’n plaats, die in goed Nederlands neerkomt op ‘high trust, high penalty’. Als uit de contracten blijkt dat zorgverzekeraars het aantal consulten niet maximeren, dan betekent dat niet dat u ongelimiteerd kunt doorbehandelen en -declareren. U bent aan te spreken op het principe van gepast gebruik: langer doorbehandelen dan nodig is uitdrukkelijk niet de bedoeling.

Tegelijkertijd zien we dat in de afgelopen jaren in de gb-ggz steeds zwaardere problematiek wordt behandeld: we zien dat aan de onderkant de poh-ggz de lichtere problematiek afvangt en aan de bovenkant zien we dat substitutie plaatsvindt vanuit de g-ggz, wat resulteert in meer consulten per patiënt in de gb-ggz.

Zorgverzekeraars schenken behandelaren het vertrouwen dat zij zich aan het principe van gepast gebruik van zorg houden. Als dit vertrouwen beschaamd wordt, zal dat consequenties hebben.

Concluderend: u mag doorbehandelen tot patiënt ‘klaar’ is. Het is wel verstandig om een patiënt niet meer consulten te geven dan u in de oude situatie (in de gb-ggz) deed. U dient daarbij uiteraard wel de consulten mee te tellen die u in 2021 al had uitgevoerd.

Ook interessant

Welk zorgvraagtype moet in welk echelon behandeld worden?

De LVVP krijgt veel vragen van leden over de zorgvraagtypering en hoe dit zich verhoudt tot het regiebehandelaarschap en tot ...

Lees meer

Hoe lang mag een zorgtrajectnummer open staan?

Naast de vraag naar een maximum aantal sessies in de gb-ggz (zie het artikel eerder in deze nieuwsbrief) wordt ook ...

Lees meer