Over de LVVP

Hoeveel gesprekken mag ik in 2022 declareren voor de gb-ggz?

Hoeveel gesprekken mag ik in 2022 declareren voor de gb-ggz?

30-09-2021 Print

Een vraag die vaak aan de LVVP gesteld wordt is: hoeveel gesprekken mag ik in 2022 declareren voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz)?

Feitelijk is het zo dat we in 2022 niet meer spreken van gb-ggz en gespecialiseerde ggz (g-ggz). Wel is het zo dat deze aanduiding tijdelijk nog op de factuur vermeld moet worden. Zodra de zorgvraagtypering voldoende data heeft opgeleverd, zal dit onderscheid komen te vervallen.

Het antwoord op bovenstaande vraag hangt af van de inhoud van de contracten van zorgverzekeraars. Vooralsnog is er namelijk geen zicht op een veldnorm waarin afspraken over aantallen consulten zijn vastgelegd. Zorgverzekeraars kunnen hiervoor in hun contracten wel eisen opnemen. Het is nog onduidelijk of en zo ja, in hoeverre dat zal gebeuren. In het contractenoverzicht zullen we hier nadrukkelijk aandacht aan besteden.

Hierbij is een waarschuwing wel op z’n plaats, die in goed Nederlands neerkomt op ‘high trust, high penalty’. Als uit de contracten blijkt dat zorgverzekeraars het aantal consulten niet maximeren, dan betekent dat niet dat u ongelimiteerd kunt doorbehandelen en -declareren. U bent aan te spreken op het principe van gepast gebruik: langer doorbehandelen dan nodig is uitdrukkelijk niet bedoeling. Tegelijkertijd zien we dat in de afgelopen jaren in de gb-ggz steeds zwaardere problematiek wordt behandeld: we zien dat aan de onderkant de poh-ggz de lichtere problematiek afvangt en aan de bovenkant zien we dat substitutie plaatsvindt vanuit de g-ggz, wat resulteert in meer consulten per patiënt in de gb-ggz. Zorgverzekeraars schenken behandelaren het vertrouwen dat zij zich aan het principe van gepast gebruik van zorg houden. Als dit vertrouwen beschaamd wordt, zal dat consequenties hebben. In het contractenoverzicht zullen we hier aandacht aan besteden, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Concluderend: uiteraard mag u doorbehandelen. Het is wel verstandig om een patiënt niet meer consulten te geven dan u in de oude situatie (in de gb-ggz) deed. U dient daarbij uiteraard wel de consulten mee te tellen die u in 2021 al had uitgevoerd.

Ook interessant

Declareren vanaf 1 januari 2022 nog niet mogelijk

Door de invoering van het zorgprestatiemodel zal het op 1 januari 2022 nog niet mogelijk zijn om te declareren. Door ‘de harde ...

Lees meer

Veel gestelde vragen over het zorgprestatiemodel

Wat valt onder asynchrone digitale zorg? Welke toeslagen en overige tarieven zijn er? Hoe werkt zorgvraagtypering? Waar vind ik de ...

Lees meer