Over de LVVP

Heeft u een hoge administratieve last?

Heeft u een hoge administratieve last?

11-11-2021 Print

Adviesbureau Berenschot is op zoek naar een vrijgevestigde praktijk voor geestelijke gezondheidszorg die kan helpen met een onderzoek naar administratieve last bij zorgaanbieders. In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit zoeken zij uit waar dubbelingen in data-uitvraag zitten. Elke zorgaanbieder moet bijvoorbeeld de Jaarverantwoording Zorg inleveren, maar ook soortgelijke gegevens aanleveren bij het Handelsregister.

Om uit te vinden welke instanties nog meer dubbel gegevens uitvragen, heeft het adviesbureau uw hulp nodig.

Als u deelneemt aan het onderzoek, wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. In 45 minuten loopt u deze onder telefonische begeleiding door waarbij er eventueel dieper kan worden ingegaan op de onderwerpen.

Bij interesse of meer informatie, neem contact op met Elvira Brand (e.brand@berenschot.nl, 06-82096705).

Ook interessant

Eerstelijnscoalitie ageert tegen nieuwe extra regels van de NZa

De NZa wil zorgaanbieders elk jaar een ingewikkelde, uitgebreide vragenlijst voorleggen over hun financiën en bedrijfsvoering. Dit treft 27.000 veelal ...

Lees meer

Samen beslissen in de ggz: uitkomsten enquête onder professionals

Ruim 700 ggz-professionals deden mee met de enquête van Akwa GGZ over samen beslissen. Samen beslissen betekent dat professionals en ...

Lees meer