Over de LVVP

Hoog percentage ggz-kwaliteitsstatuten aangeleverd

Hoog percentage ggz-kwaliteitsstatuten aangeleverd

04-02-2017 Print

Zorgaanbieders in de curatieve ggz hebben zich in het laatste kwartaal van 2016 in groten getale aangemeld voor het kwaliteitsstatuut. Van de 5.000 geregistreerde zorgaanbieders heeft inmiddels meer dan 90% een kwaliteitsstatuut ingediend. Op 1 januari 2017 hadden 4.041 vrijgevestigden en 306 instellingen een goedgekeurd kwaliteitsstatuut; een mooi resultaat waar door veel zorgaanbieders hard aan is gewerkt. Het openbare databastand staat sinds kort op de website Zorginzicht.nl. Zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Meer informatie over de achtergronden van het statuut vindt u hier.

Openbaar databestand
Op 9 januari jl. is het openbare databestand doorgestuurd naar Zorginstituut Nederland (ZiNL). In dit bestand zijn alle aanbieders opgenomen die vóór 15 december 2016 een bericht hebben ontvangen dat hun statuut is goed- of afgekeurd. ZiNL publiceert het openbare databestand op de website www.zorginzicht.nl. Het databestand is voor iedereen beschikbaar en wordt voornamelijk gebruikt door toezichthouders en KiesBeter als patiëntkeuze-informatie. Op 23 januari jl. is een volledig bestand doorgestuurd van alle zorgaanbieders die per 1 januari jl. een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben. ZiNL stuurt het databestand aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die samen met de inspectie de controle en naleving van het kwaliteitsstatuut op zich neemt.

 

Printversie van uw kwaliteitsstatuut
De alleen-lezen- en printbare versie van uw kwaliteitsstatuut is op te halen op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Na inloggen kiest u voor ‘ophalen en aanbieden ks’ en bij stap 4 is de link opgenomen bij de tekst ‘klik hier om de alleen-lezen-versie op te halen’.

 

Coulanceperiode zorgverzekeraars
Zoals u weet hebben LVVP, NVvP, V&VN, P3NL, InEen, NIP, GGZ Nederland, Platform MEER GGZ en LPGGz alle zorgverzekeraars verzocht om een ruime periode in acht te nemen voor de soepele invoering en hantering van het kwaliteitsstatuut in 2017. Dit verzoek is gehonoreerd. Aanbieders die voor 1 januari 2017 een account hebben aangevraagd op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl kunnen tot 1 april 2017 gebruikmaken van de coulanceperiode om alsnog een kwaliteitsstatuut in te dienen. Aanbieders die per 1 april 2017 nog steeds niet beschikken over een aantoonbaar door MediQuest beoordeeld en bij het ZiNL ingediend kwaliteitsstatuut lopen het risico dat hun declaraties van behandelingen die gestart zijn of doorlopen in 2017 niet (meer) in behandeling worden genomen tot de zorgaanbieder alsnog aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet.

Deze coulanceperiode is niet van toepassing op zorgaanbieders die hun praktijk of instelling starten in 2017. Voor hen geldt dat ze over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dienen te beschikken zodra ze starten met het leveren van verzekerde zorg.

 

Website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl blijft ook in 2017 open
Voor alle zorgaanbieders geldt dat de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl ook in 2017 beschikbaar is. Indien u uw kwaliteitsstatuut voor 15 maart 2017 aanbiedt, ontvangt u voor 1 april reactie of deze is goedgekeurd.

 

Wijzigingen in uw kwaliteitsstatuut
Het is belangrijk dat u uw kwaliteitsstatuut actueel houdt en eventuele wijzigingen doorvoert. Het kwaliteitsstatuut op uw website of in uw praktijk dient altijd actuele informatie te bevatten. U hoeft een gewijzigd kwaliteitsstatuut niet opnieuw te laten toetsen, omdat alleen de locatie van uw statuut wordt doorgegeven aan ZiNL. Het is wel belangrijk dat u bij het doorvoeren van wijzigingen rekening houdt met de toetscriteria.

 

Meer informatie of vragen?
Onder deze link vindt u de veelgestelde vragen over het aanbieden van het format kwaliteitsstatuut. Voor overige vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer