Over de LVVP

Huisarts behandelt meer patiënten met psychische problemen

Huisarts behandelt meer patiënten met psychische problemen

04-02-2015 Print

Sinds de invoering van de generalistische basis-ggz per 1 januari 2014 hebben huisartsen meer patiënten behandeld met psychische problemen en meer van hun klachten zijn complex. Dat stelt de LHV naar aanleiding van een peiling onder 1878 leden. Volgens de LHV willen huisartsen graag bijdragen aan de opvang van ggz-patiënten, 91 procent van de ondervraagde huisartsen heeft bijvoorbeeld een praktijkondersteuner ggz (poh-ggz) in de praktijk, maar bijna de helft van de huisartsen vindt dat daar meer uren voor nodig zijn. Ook komt slechts 35 procent goed uit met de financiering van de praktijkondersteuner.

Huisartsen ervaren veel problemen rondom de zorg voor patiënten met psychische problemen. Zo vindt 66 procent van de huisartsen dat de complexiteit van de klachten is toegenomen; dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van de vorige peiling. Ook zeggen de huisartsen meer patiënten over te nemen die terugverwezen zijn uit de gespecialiseerde ggz. Ongeveer de helft van de huisartsen ervaart daarbij een gebrek aan tijd en problemen in de samenwerking met de gespecialiseerde ggz. En evenveel huisartsen voelen zich onbekwaam om deze patiënten te behandelen. Ook bij het doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz lopen huisartsen tegen problemen op. Zo worden de wachttijden als te lang ervaren, waardoor patiënten niet op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben, aldus de LHV.
 

Overheid blijft inzet poh-ggz stimuleren

De praktijkondersteuner ggz in huisartsenpraktijken (poh-ggz) is volgens de regering zowel een enorme aanwinst voor de huisartsenzorg als voor de geestelijke gezondheidszorg. De regering blijft de inzet van de poh-ggz daarom stimuleren. Dat schrijft minister Schippers in Kamervragen over het jaarverslag 2014 van VWS.

Uit de cijfers van VWS blijkt dat het aantal poh-ggz’ers de afgelopen jaren flink is toegenomen. Het percentage huisartsen met een poh-ggz is tussen 2008 en 2015 gestegen van ongeveer 30 naar 80 procent. Om te zorgen dat er voldoende poh-ggz’ers beschikbaar zijn en blijven, wordt in het sectorplan huisartsenzorg voorgenomen dat medewerkers uit andere zorgsectoren voor de ondersteunende functies in de huisartsenzorg worden opgeleid, waaronder 250 poh-ggz’ers.

Verder is per 2014 de functie poh-ggz gefunctionaliseerd. Andere zorgverleners kunnen daardoor de module poh-ggz contracteren en organiseren. Daarvoor moet deze zorg wel in de huisartsenpraktijk als ondersteuning van de huisartsenzorg aangeboden blijven worden. Dat betekent dat de huisarts de organisatie van deze zorg aan andere aanbieders kan overlaten, en alleen zorginhoudelijk betrokken blijft bij deze ondersteuningsfunctie. Daarmee blijft de zorg in samenhang met de huisartsenzorg en ten dienste van de huisarts staan.

 

Kanttekeningen LVVP

Het onderzoek geeft een goed inzicht in de belevingswereld van de huisarts en de poh-ggz. We plaatsen er echter een aantal kanttekeningen bij:

  • Door de knip tussen de huisartsenzorg en de generalistische basis-ggz (gb-ggz) was te voorspellen dat er nu meer patiënten met psychische problemen door de huisarts c.q. de poh-ggz worden behandeld dan vóór de nieuwe indeling het geval was. Immers, een behandeling door de poh-ggz is in principe niet beperkt en kent geen eigen risico. Daarentegen hebben zorgaanbieders in de gb-ggz te maken met een eigen risico en krappe omzetplafonds.
  • Doet de poh-ggz niet te veel zelf zonder daarvoor de geëigende opleiding te hebben? En houdt menig poh-ggz de patiënt niet te lang vast? 
  • We zijn kritisch over het stepped-care-karakter van het huidige systeem. Matched care via een directe verwijzing naar de juiste plek zou doelmatiger kunnen uitpakken, zodat iedereen de juiste hulp krijgt, op de juiste plek, bij de juiste persoon, binnen een professioneel, kwalitatief verantwoorde ketenzorg, tegen overzichtelijke kosten.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer