Over de LVVP

Huisarts kan verwijzen maar ook vragen om ggz-consult

Huisarts kan verwijzen maar ook vragen om ggz-consult

04-02-2014 Print

Extra geld voor hulp aan patiënten met psychische problemen

Zoals wellicht bekend, krijgen huisartsen extra geld dat zij flexibel kunnen inzetten om hulp in te roepen voor de behandeling van patiënten met psychische problemen. Bijvoorbeeld voor het inhuren van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), het aanbieden van behandelingen via internet (e-health), maar ook voor consultatie van een gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater, kaderhuisarts GGZ, verslavingsarts, verpleegkundig specialist GGZ of een andere daartoe bevoegde zorgprofessional.

De huisarts kan u als ggz-professional consulteren om beter zicht te krijgen op psychische problemen, diagnose of behandelmogelijkheden. Dit betekent dat de huisarts niet naar u verwijst, maar dat u een verzoek krijgt voor consultatie. Hiermee wil men voorkomen dat patiënten te snel en/of automatisch worden doorverwezen naar de doorgaans duurdere gespecialiseerde ggz. U verrekent de kosten voor dit consult met de huisarts, dus niet via de zorgverzekeraar van de cliënt. De factuur stuurt u rechtstreeks naar de huisarts of de POH-GGZ. Hiervoor is in 2014 een prestatie ‘Onderlinge dienstverlening t.b.v. consultatie POH-GGZ’ (beleidsregel BR/CU – 7090 Huisartsenzorg). Deze onderlinge dienstverlening kent een vrij tarief en heeft geen vormbeperking. Partijen maken dus zelf afspraken maken over de hoogte van de vergoeding en wanneer de vergoeding in rekening wordt gebracht. Zo is een bedrag mogelijk per consult of per tijdseenheid. Of u spreekt met de huisarts af dat u beschikbaar bent voor incidentele consultatie voor een vast bedrag per maand. Natuurlijk is en blijft het mogelijk om collegiaal overleg te plegen, vergelijkbaar met medisch specialisten in de somatische zorg, zonder dat er direct een tarief aan gekoppeld dient te worden. Voor zover ons bekend is het budget dat een gemiddelde huisarts tot zijn beschikking heeft voor consultatie beperkt.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer