Over de LVVP

In behandeling bij NZa: signaal over onrechtmatige opvraag volledige verwijsbrief door Menzis

In behandeling bij NZa: signaal over onrechtmatige opvraag volledige verwijsbrief door Menzis

04-02-2016 Print

Zoals we in de nieuwsbrief van 11 februari jl. meldden, hebben we de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd onderzoek te doen naar de opvraag van een volledige verwijsbrief door Menzis als voorwaarde voor vergoeding van zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Eerder corrigeerde Zilveren Kruis onder druk van de LVVP zijn beleid hierin door voortaan een beperkte verwijsbrief op te vragen, zonder vermelding van persoonsgegevens van patiënten. Menzis weigert zijn beleid hierin te wijzigen. Hoewel de NZa ons liet weten het signaal direct op te pakken binnen het lopende onderzoek naar de naleving van privacyregels bij controles in de ggz door zorgverzekeraars, en vervolgmaatregelen te treffen zodra is vastgesteld dat sprake is van een overtreding, hebben we tot op heden niets vernomen. We hebben de zorgautoriteit daarom wederom verzocht om een spoedige reactie.

De resultaten van genoemd onderzoek zouden in het voorjaar bekend worden gemaakt. We hopen aldus op korte termijn van de zorgautoriteit te horen omdat leden zich door de opstelling van Menzis gedwongen voelen vertrouwelijke informatie te overleggen. Dat is zonder onderliggende regelgeving echter een feitelijke schending van het beroepsgeheim. Deze onwenselijke situatie dient dan ook spoedig te worden beëindigd.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer